Egyesületi élet


Nemzetközi kapcsolatok

A FECS (Federation of European Chemical Societies) 1997. évi tevékenysége

Elnök:
Professzor L. Niinistö, Helsinki University of Technology, Kemistintie 1, FIN-02150 Espoo, Finland
Tel.: +3589 451 2600, Fax: +3589 462 373, e-mail: Lauri.Niinisto@hut.fi

Fõtitkárok:
Ms. E. K. McEwan, Royal Society of Chemistry, Burlington House, Piccadilly, London W1V 0BN
Tel: +44 171 440 3303, Fax: +44 171 437 8883, e-mail: mcewane@rsc.org

Antal Istvánné, Magyar Kémikusok Egyesülete, Fõ u. 68., H-1027 Budapest, Hungary
Tel.: 36 1 201 6883, Fax: +36 1 201 8056, e-mail: mail1.mke@mtesz.hu

World Wide Web: http://www.chemsoc.org/gateway/fecs.htm

A FECS Elôadást “Farbenspiel einer Ionenpumpe” (Egy ionpumpa színváltozásai) címmel Dieter Oesterhelt, a Max-Planck-Institut für Biochemie professzora tartotta 1997. szeptemberében Bécsben, az Osztrák Kémikusok Egyesülete megalakulásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi ülésen. A FECS Kitüntetést a Szervezet szolgálatáért Dr. Pungor Ernô professzor kapta, aki egyik alapító tagja és elnöke is volt a korábbi Analitikai Kémia Munkabizottságnak.

Analitikai Kémiai Divízió

Elnök:
Professzor L. Niinistö, Helsinki University of Technology, Kemistintie 1, FIN-02150 Espoo, Finland.
Tel.: +3589 4512600;
Fax: +3589 462373;
E-mail: lauri.niinisto@hut.fi

Elkészültek a tervek az Analitikai Kémiai Szövegkönyv (Textbook on Analytical Chemistry) 1998. márciusi kiadásához. Elõkészítés alatt van a Who’s Who in Analytical Chemistry in Europe az ACTIVE és más diákcsere-programok segítésére. Elõkészületek folytak az 1998. júliusában Bécsben megrendezett Európai–Amerikai–Japán kurzussá kibõvített eurokurzus megszervezésére, a “Minõségi ügyek és a Mikro totális analitikai rendszerek” témakörökben. Sokat dolgoztak a minõségbiztosítás és akkreditálás területén. A Divízió 25 éves fennállását ünnepelte 1997-ben, ennek megörökítésére közzé teszik a Divízió történetét.

Az 1996-ban Bologna-ban 700 résztvevõvel megrendezett Euroanalysis IX Proceedings-ét közölte az Annali di Chimica, the Journal of Analytical and Environmental Chemistry, Vol. 87, 1997. Az EuroAnalysis X. 1998. szeptember 6–11. között Baselben, Svájcban volt.

Élelmiszerkémia Divízió

Elnök:
Dr. R. Battaglia, Migros Laboratories, Postfach 266, CH-8031, Zürich, Svájc
Tel.: +41 1 277 3140
Fax: +41 1 277 3170
E-mail: reto.battaglia@mgb.ch 

Az 1997. év során szervezett konferenciák a következõk:

“Alimentacao Mediterranica” márciusban, Algarve-ben; “Bioavailability III.” májusban, Waneningenben; “In Vino Analitica Scientia” júniusban, Bordeaux-ban; Kerekasztal-értekezlet a laboratóriumi minõségértékelési ügyekben az AOAC International ülésén San Diego-ban, az Egyesült Államokban – az akkor kialakított szoros kapcsolat azóta is folytatódik; “EUROFOODCHEM IX” szeptemberben, Interlakenben.

Konferenciák 1998-ban: “Structure and Functionality of Food Products” májusban, Mrogowoban; “Chemical and Clinical Problems of Food Allergy” címû nemzetközi immunológiai szimpózium októberben, Taorminában.

A Food Chem Window közzététele 17 ország 36 kutatócsoportja diákcsere-programjának rövid kivonatát tartalmazza.

A sikeres Who’s Who in Food Chemistry – Europe kiadványt kibõvítik a tárgyhoz tartozó tanácsadó/analitikai/szolgáltató laboratóriumok névjegyzékével.

Kémiaoktatás Divízió

Elnök:
Dr. J. M. Gagan, Open University (NW Region), 70 Manchester Road, Chorlton cum Hardy, Manchester M21 9UN, UK
Tel.: +44 161 861 9823
Fax: +44 161 956 6811
E-mail: j.m.gagan@open.ac.uk

Szeptemberben tartották Yorkban, Angliában a 4. Európai Kémiaoktatási Kutatás Konferenciát (4. ECRICE). Elõkészítették az 1998 szeptemberében Budapesten megtartott 1. Európai Kémiaoktatási Konferenciát (ECCE), a közép- és felsõfokú oktatásban mûködõk részére. Az 1998. évi FECS Elõadást Alex H. Johnstone profeszszor tartotta meg az ECCE konferencia keretében, 1998. augusztus 28-án “A kémiaoktatási Kutatások Eredményeinek Hasznosítása” címmel.

Az Európa jelenlegi kémiaoktatási aktivitását illusztráló elõadásokat az International Journal of Science Education különszáma jelenteti meg 1998-ban.

Kémia és Környezet Munkabizottság

Elnök:
(1997. jan. 1-tõl) Dr. A. Astrup Jensen, DK-Teknik Energy and Environment, 15 Gladsaxe Møllejev, DK-2860 Søborg, Copenhagen, Denmark
Tel.: +45 39 69 6511
Fax: +45 39 69 6002
E-mail: aajensen@dk-TEKNIK.dk

A FECS tagegyesületei az eddigieknél nagyobb érdeklõdést mutattak a Munkabizottság tevékenysége iránt. Elõkészítették az 1998. augusztus 26–28. között Koppenhágában, Dániában megtartott “Atmoszférakémia és Légszennyezés” c. konferenciát. Az Olasz Kémikusok Egyesületével közösen tervezik a “Víz a Mediterrán környezetben, A mediterrán táj mennyiségi és minõségi vízforrásai” c. konferenciát 1998. október 11–18. között Szardínián. Az “Environmental Science and Pollution Research” folyóirat egyezség alapján publicitást biztosít a Munkabizottságnak. Internet: http://www.ecomed.de/naturw/ bereiche/titel/espr/welcome.htm.

Tervezik egy terjedelmesebb, a környezeti kémiával foglalkozó tankönyv összeállítását. Kapcsolatot teremtettek az Európai Környezet Ügynökséggel (European Environment Agency).

Komputeres Kémia Munkabizottság

Elnök:

Dr. Náray-Szabó Gábor, Magyar Kémikusok Egyesülete, 1027 Budapest, Fõ u. 68.
Tel.: 201 6883
Fax: 201 8056
E-mail: naray@para.chem.elte.hu

A 2. Európai Komputeres Kémia Konferenciát (EURO-CC2) Lisszabonban, Portugáliában tartották szeptemberben, mintegy 200 résztvevõvel.

Terveznek egy kétévenként megrendezendõ komputerkémiai nyári tanfolyamot, amelyet elõször 1999-ben Perugia-ban, Olaszországban tartanak meg.

Fémorganikus Kémia Munkabizottság

Elnök:
Professor S. Pasynkiewicz, Warsaw Technical University, Faculty of Chemistry, Koszykova 75, PL-00662 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 628 6599
Fax: +48 22 660 5462
E-mail: pasyn@ch.pw.edu.pl 

A XII. Fémorganikus Kémia FECHEM Konferenciát szeptemberben, Prágában, a Cseh Köztársaságban tartották meg 35 országból érkezett 400 résztvevõvel; köztük 120 volt a diák.

Az “Organometallic Research Centers in Europe” (Európa Fémorganikus Kutatóközpontjai) címû könyvecske több mint 2000 európai fémorganikus vegyész adatait tartalmazza. Internet: http://wwwtw.vub. ac.be/ond/aosc/eoc/default.htm

Kémia a kulturális örökség konzerválásában Munkabizottság

Elnök:
Professor F. Piacenti, Universita di Firenze, Dipartimento di Chimica Organica “Ugo Schiff”, Via Gino Capponi 9, I-50121 Firenze, Italy
Tel.: +39 55 2757 647
Fax: +39 55 2757 660

Programot indítottak a “Kövek, Fémek, Festmények Konzerválási Eljárásainak Adatbankja” létrehozására. Az erre a célra készült formanyomtatványokat a Rómában, a CNR által kiadott Science and Technology for Cultural Heritage 6 (1), 1997. közölte.

A mûemlék-épületek konzerválásáról beérkezett elsõ adatcsomagot egy interaktív adatbankban gyûjtötték össze. Olaszországban a konzerváló szervezetek alkalmazzák ezeket a formanyomtatványokat.

Kémiatörténet Munkabizottság

Elnök:
Professor H. A. Deelstra, University of Antwerp (UIA), Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk, Belgium
Tel.: +32 3 820 2715
Fax: +32 3 820 2734
E-mail: Labrom@uia.ac.be

Kiadták a “Guide for Museums with Collection on History of Chemistry and Pharmacy” (A kémia és a gyógyszerészet történetével kapcsolatos gyûjteménnyel rendelkezõ múzeumok kalauza) címû könyvecskét. Elõzetes terveket készítettek az európai kémikusegyesületek történetének publikálására.

Elektrokémia Munkabizottság

Elnök: Professor J. W. Schultze, Heinrich-Heine-Universität-Düsseldorf, Institut für Physikalische Chemie und Electrochemie, D-40225 Düsseldorf, Germany
Tel.: +49 211 811 4750
Fax: +49 211 811 2803

Elõkészítették a Portoban, Portugáliában 1998. július 5–10. között megtartott “Electrified-Interfaces” (Elektromos töltéssel rendelkezõ határfelületek) c. konferenciát a Szilárd/elektrolit határfelületek szerkezetének és dinamikájának átgondolására.

Kapcsolatot teremtettek az Európai Bizottsággal az V. Keretprogram rájuk vonatkozó szempontjainak megvitatására.

Kifejlesztés alatt van az Elektrokémiai Európai Tanterv (Eurocurriculum on Electrochemistry).

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG KÉMIATANÁCSA (EUROPEAN COMMUNITIES CHEMISTRY COUNCIL – ECCC)

Elnök:
Professor F. Alderweireldt, University of Antwerp, Department of Chemistry, Groenenborgerlaan 171, B–2020 Antwerp, Belgium
Titkár:
Ms. E. K. McEwan, Royal Society of Chemistry

Az ECCC mintegy 150 000 vegyészt képviselô nemzeti és tudományos egyesületeket, valamint szakmai szövetségeket tömörít, és tagságának fele fiatalabb 35 évesnél.

*

 

Az “Európai Vegyész” – EurChem cím. Az Európai Vegyész cím megszerzése nyitva áll a FECS tagegyesületeinek tagjai számára. Ez a cím akadémiai minõsítést és elismert szakmai gyakorlatot igényel. 1997 végén 656 “Európai Vegyész” volt.

Az A-kategóriás minõsítés rendszere tartalmazza a jelöltekkel szemben támasztott akadémiai minõsítési követelményeket. Továbbra is érvényben vannak a B- és C-kategóriás minõsítési rendszerek.

PhD-képzés. A CEFIC-kel (Európai Vegyipari Tanács) való együttmûködés egy igen sikeres közös szeminárium megrendezéséhez vezetett a kémia terén Európában folyó PhD-képzésrõl. Az elõadók a kutatás, az ipar és az Európai Bizottság jeles képviselõi voltak. A résztvevõk átgondolták, hogy a PhD-képzéssel foglalkozók hogyan felelhetnének meg a legjobban a jövõ kihívásainak.

AllChemE3. Az AllChemE igen sikeres szemináriumot rendezett az egyetemi és ipari kutatás és fejlesztés kölcsönhatásáról, a vegyészeti és a vegyészmérnökség jövõbeli igényeinek kiegészítésérõl. A vegyészek és a vegyészmérnökség jövõbeli igényeinek kielégítésérõl. A vegyészek és a vegyészmérnökök számára értékes lehetõség adódott, hogy véleményt alkothassanak azokról a jó gyakorlatokról és innovatív módszerekrõl, amelyek beleilleszkednek a posztgraduális képzés irányvonalába, és ugyanakkor kielégítik az ipar széles spektrumának kutatási szükségleteit.

 

*

 

Az Európai Vegyészmérnökszövetség (EFCE) Végrehajtóbizottsága 1998. június 5-én tartotta ülését Párizsban, Franciaországban. Az ülésen Egyesületünk képviseletében Dr. Marton Gyula vett részt. A bizottsági ülés eredetileg 27 napirendi pontot kívánt programra tûzni, az Air France pilótasztrájk miatt azonban csupán 17 napirendi pontra került sor. 

1. A bizottság elfogadta a tagtestületek 1998. évi tagsági díjtételeit, így a MKE 50%-kal csökkentett, 500 ECU-s befizetését is.

2. A bizottság elõzetes kérésére prof. Leszczynski, Dr. Novosad és prof. Marton beszámolt a lengyel, cseh és magyar szakegyesület vegyészmérnökséget érintõ aktivitásáról (szakosztályi munkák, ipari kapcsolatok stb.). Westerterp elnök úr ígéretet tett arra, hogy az említett közép-európai országok mérnök-kutatói számára “rést kíván nyitni” az 1999-ben induló EU keretprogramokban, hogy ezzel is megelõzzék a K+F szektor erózióját.

3. Az EFCE a jövõben “keményebb” lesz a nemzetközi rendezvények szervezését illetõen. Egyrészt EFCE logoval és közremûködéssel csak olyan konferenciákat lehet megszervezni, melynek fõ védnöke és elõterjesztõje valamely EFCE Munkabizottság, a rendezvény helye és idõpontja, elõzetes költségvetése az EFCE Végrehajtó Bizottság elõtt feltárásra kerül. (Konkrét gondot jelenthet az ESCAPE-9 hiányos elõterjesztése, ami csak a MKE levélre hagyatkozik és nem a Working Party elõterjesztésére!)

A kiegészítést az 1998. október 30-i ülésig (Frankfurt) lehet pótolni!

4. A bizottság egyetértett abban, hogy meg kell csinálni az EFCE honlapját, mert a mai korszerû információközlésnek ez elengedhetetlen lehetõsége.

 

A. I.-né


Vissza