KÜLÖNLENYOMATOK
magyar kémikusok lapja


52. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

Könyvismertetések A Magyar Kémikusok Egyesületének küldetése
Kémiai és vegyipari tárgyú lapok tartalmából Javaslat a Magyar Kémikusok Lapjának megújításához
(Hozzászólások)
A tudományos élet hírei Beszámolók rendezvényekrôl
Vállalati hírek MKE hírek
Hírek, adatok, információk Idôszerû kérdések
Elsô Európai Környezetanalitikai Kémiai Konferencia


Vissza