Kérdés: Ezt a fizikai rejtvényt Németországban tanultam. Egy táblán ez állt, vörössel-kékkel írva:

Vagyis hogy a magas tölgy lassan dôl ki. (Elnézést, nincs umlaut kéznél.)

Tegyünk most a felirat elé egy plexihengert; az átlátszó plexinek a törésmutatója is nagy, és nagy a törésmutató diszperziója, vagyis hullámhossz-függése is. Ezt látjuk:

Szép! A kék színre a törésmutató jóval nagyobb, mint a pirosra, ezért a kék szövegrész megfordult, a piros állása változatlan maradt.

Egy hitvány nebuló azonban ellenôrizte a magyarázatot. Kiegészítette a szöveget, így:

És ezt látta a plexihengeren át:

???


Válasz: A 'DIE HOHE EICHE' ugyanúgy megfordul, de ezek a betûk szimmetrikusak a vízszintes síkra, és így látszólag változatlanok maradnak. Ha a szimmetriát elrontjuk a 'T' betûvel, a trükk egybôl leleplezôdik.

Wittmann Géza


Vissza a kérdésekhez