Irodalom

A gombák szagáról részletesebben is olvashatunk Jancsó Gábor Gombák szaga címû cikkében, amely a Mikológiai Közlemények 1990. évi 1–3. számának 63–88. oldalán jelent meg, és részletes irodalomjegyzéket is tartalmaz.

A Természet Világa 1996. decemberi számában jelent meg Jakucs Erzsébet Gyógyító gombáink címû cikke.

Az alábbiakban felsorolok a teljesség igénye nélkül néhány, az utóbbi években megjelent, gombával foglalkozó magyar nyelvû könyvet:

Kalmár Z., Makara Gy., Rimóczi I.: Gombászkönyv, Natura, Budapest, 1989
Az öt kiadást megért, nagy sikerû Kalmár–Makara: Ehetô és mérges gombák címû könyv jelentôsen kibôvített, korszerû változata. A részletes gombaleírások fotókkal és rajzokkal együtt lehetôvé teszik számos gombafaj meghatározását .

Rimóczi Imre: 88 színes oldal a leggyakoribb gombákról, Mezôgazdasági Kiadó, Budapest, 1984
Rimóczi Imre: Gombaválogató, Szépia Könykiadó, Budapest, 1992
Rimóczi Imre: Gombaválogató 2., Szépia Könyvkiadó, Budapest, 1993
Rimóczi Imre: Gombaválogató 3., Tudomány Kiadó, Budapest, 1995
A fenti könyvek nemcsak a szerzô által készített kiváló gombafotókat tartalmazzák, hanem az egyes fajok szöveges ismertetését is, kiemelve a fajok határozás szempontjából fontos jellegzetességeit.

Kalmár, Babosné, F. Gyurkó: Gombák 1., Búvár Zsebkönyvek, Móra Könyvkiadó, 1990
Babosné, F. Gyurkó: Gombák 2., Búvár Zsebkönyvek, Móra Könyvkiadó, 1987
A csodálatos rajzokat, amelyek sok esetben jobban képesek a gombafajok jellegzetes tulajdonságainak kiemelésére, mint a fotók, F. Gyurkó Gizella készítette, míg a szakavatott gombaleírások két kiváló gombaszakértô (Kalmár Zoltán és Babos Lórántné) tollából származnak.

Albert L., Locsmándi Cs., Vasas G.: Ismerjük fel a gombákat, Gabo, 1995
A kisméretû, kirándulásokra is magunkkal vihetô könyv közel 200 fontos, ehetô és mérges hazai gombafajt mutat be színes felvételeken, amelyeket Albert László készített. A szöveges részben a lényegretörô fajleírás során a szerzôk külön gondot fordítottak a fajok fontos tulajdonságainak kiemelésére. Emellett szemléletes ábrák utalnak a gombák elôfordulási idejére, termôhelyére, méretére, étkezési értékére, árusíthatóságára.

Babos Lórántné: Bazidiumos nagygombák. Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó, Szerk: Simon Tibor, Tankönyvkiadó, Budapest, 1991, 403–574 o.
A könyv segítségével, fôleg makroszkopikus – szabad szemmel is látható – tulajdonságok alapján kb. 450 fajt, ill. változatot lehet meghatározni.

Albert L., Babosné, Bohus G., Rimóczi I., Siller I., Vasas G., Vetter J.: Gombahatározó I–II., OEE. Mikológiai Társaság Kiadványa, Budapsest, 1990
A neves mikológusokból álló munkacsoport által elkészített Gombahatározó a mai ismereteink színvonalán álló, legrészletesebb magyar nyelvû kiadvány, amely a kalaposgombák közép-európai fajainak határozásához nyújt segítséget.

Vasa Gizella: A kalaposgombák nemzetségeinek jellemzése, Mikológiai Közlemények Clusiana különszáma, Magyar Mikológiai Társaság, 1993
A kiadvány az 1990-ben megjelent Gombahatározó könyv fontos kiegészítôjének tekinthetô, amennyiben 140 nemzetségrôl ad részletes leírást.