Erdei szömörcsög (Phallus impudicus)

Nyáron és ôsszel erdôtalajon nô. Fiatalon olyan, mint egy tojás, "boszorkánytojásnak" is nevezik. Ebben az állapotban még szagtalan és ehetô. Késôbb a tojás kocsonyás belsejébôl fehér szivacsos tönk emelkedik ki, olajzöld nyálkával bevont süveggel. A burok bocskorként marad a tönk alján. A kifejlett példányok átható, undorító dögszagot árasztanak, amely már messzirôl érezhetô.