De mi az igazság...

Beszélgetések Simonyi Károllyal

Staar Gyula interjúkötete

(Közlöny- és Lapkiadó Vállalat, Budapest, 1996.)

"Testvéreim és édesanyám körében értettem meg igazán, hogy a szakmán kívül esô lényeges kérdésekben a józan, értelmes ember pontosan annyit ér, mint a legtanultabb fô. Szakmáról természetesen nem vitáztunk. Ôk tudták, hogyan, mikor kell vetni a gabonát, én meg gyorsítót tudtam építeni. Errôl nem volt vita. De minden testvérem, édesanyámról nem is szólva, egyenrangú félként vitatkozott velem olyan kérdésekben, mint a nagyon bonyolult rendszerek megítélése: az emberi társadalomé, az emberi erkölcsé, az emberi kapcsolatrendszereké...

Ez két dologra kell, hogy figyelmeztessen: szerénységre és a józan ész megbecsülésére. A nagyon bonyolult dolgok iránti alázatra és a többi embertársammal való teljes egyenjogúságra. Mert a szakma az szakma. Van, aki szalámit árul, van, aki elméleti villamosságtant. Ezek nem lényeges dolgok. A lényeg az, amirôl nem beszélünk, mégis ez a kultúra végsô, legfontosabb tartópillérre: a tartás, az etika."

Így vall Simonyi Károly, a Mûegyetem legendás hírû professzora, a Kossuth- és Állami díjas akadémikus Staar Gyula interjúkötetében. A könyvet hat beszélgetés láncszemei kapcsolják egybe. Kivételes tudású és példás tartásszilárdságú ember arcélét hivatottak megrajzolni. Közben, persze, óhatatlanul látkép készül egy mozgalmas, embert próbáló korszakról is. Tudóstanár vallomásai ezek a beszélgetések, arról, hogyan élt, alkotott és miként igyekezett átadni a tudást az utána jövôknek Közép-Európában, a Kárpát-medencében, a világnak számunkra oly kedves, oly szélfútta szegletében.

Simonyi Károly professzor, aki idén töltötte be 80. életévét, ma a világ elôl elrejtôzve él. Visszavonultságának falai lassan erôdítménnyé nônek. Az interjúkötet ezért is jelent kivételes alkalmat arra, hogy betekinthessünk a kutatóként és emberként is példakép tudóstanár legrejtettebb gondolataiba.

A kötet fejezetei:


A könyv 480.- Ft-os áron megvásárolható vagy megrendelhetô a Közlönyboltban:

H-1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.

Telefon és fax: +36-1-267-2780

Forrás: FIZINFO


[ Vissza ]