André Marie Ampère
(17751836)

Ampère a molekulákról és az atomokról

(in: William Francis Magie: A Source Book in Physics, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1963)

A Bibliothèque Universelle, Sciences et Arts 69. kötetének 225. oldalán található rövid kivonat, amelynek fordítása alább olvasható, azért érdekes, mert Ampère-re hivatkozva elõször tesz különbséget a részecskék, a molekulák és az atomok között.... Ezek az gondolatok azon a különbségen alapulnak, amelyeket Ampère úr állapított meg egy ideje a részecskék, a molekulák és az atomok között. Ampère úr a test azon végtelenül kis részét nevezi részecskének, amelynek természete megegyezik a testével, tehát a szilárd test részecskéi szilárdak, a folyadékoké folyékonyak, a gázoké gáz állapotúak.

A részecskék molekulákból állnak, amelyeket szétválasztja
1. az, ami ezen a távolságon az atomokhoz tartozó vonzó- és taszítóerõkbõl marad,
2. a taszítás, amely a közöttük levõ éter rezgõmozgása miatt alakul ki közöttük,
3. a vonzás, amely egyenesen arányos a tömegeikkel és fordítottan arányos a távolságuk négyzetével.
Ampère úr az atomok olyan együttesét nevezi molekulának, amelyben az atomokat az egyes atomokhoz tartozó vonzó- és taszítóerõk tartják egymástól távol, és ezeket az erõket sokkal nagyobbnak gondolja az elõzõ erõknél, amelyek így teljességgel érzékelhetetlennek tekinthetõk. Atomnak azon anyagi pontokat nevezi, amelyekbõl ezek a vonzó- és taszítóerõk kiindulnak.


Vissza http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/