Robert Boyle
(16271691)

A kémikusok princípiumairól
1675

Mechanical Origin and Production of Qualities
in: The Works of the Honourable Robert Boyle, Volume the Fourth
Edited by Thomas Birch, London, 1772
Reprint kiadás: Georg Olms Verlagsbuchhandlung, Hildesheim, 1966És végül ... ezzel az összegzéssel vonom le a konklúziót: a kémikusok sója, kénje és higanya nem a testek elsõ és legegyszerûbb princípiumai; csupán olyan korpuszkulákból vagy részecskékbõl álló elsõdleges konkréciók, amelyek náluk egyszerûbbek, mert csak az egyszerû testek elsõ vagy legalapvetõbb (ha kifejezhetem magam így) és legegyetemesebb tulajdonságaival rendelkeznek, nevezetesen tömeggel, alakkal és mozgással vagy nyugalommal. Azok a különbözõ konkréciók, amelyeket a kémikusok sónak, kénnek és higanynak neveznek, az anyag legkisebb részleteinek különbözõ egyesüléseibõl állnak. Ezzel a tétellel összhangban van, hogy egyik vagy másik spagirikus princípium hatását nem szükséges a sóból vagy például a kénbõl levezetni, hanem olyan korpuszkulákkal magyarázhatjuk, amelyeket az elõbb egyszerûnek és alapvetõnek neveztem, és mivel ezek a magyarázatok egyszerûbbek és a mechanikára támaszkodnak, alaposabbnak és kielégítõbbnek gondolhatjuk õket.


Kémiatörténet http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.chemonet.hu/