Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós
és elektron-mikroszondás genetikai vizsgálata

Fórizs István*, Tóth Mária*, Nagy Géza*, Pásztor Adrien**
* MTA Geokémiai Kutatólaboratóriuma, 1502 Budapest, Pf. 132
** Ferenczy Múzeum, Szentendre, 2000 Fõ tér 6.

A budakalászi gyöngylelet anyag tipokronológiai és mûszeres analitikai vizsgálatai, ill. ezek elsõ eredményei egy nagyobb kutatás megalapozását szolgálják. Az üveganyag monografikus feldolgozásához alapadatokat (kémiai összetétel, szerkezet, mállottság, átlátszóság, szín, típus stb.) biztosít. Az eredményekrõl immáron a második alkalommal számolunk be (Fórizs et al. 1996).

Jelen elõadásban az avar kori leletanyag vörös opak üveggyöngyeinek speciális jellemzõit ismertetjük.

Az üveg vörös színét a korabeli általános gyakorlatnak megfelelõen az avar kori üvegek esetében is réz adagolásával állították elõ. Az ókorban és a középkorban a réz üvegolvadékba kerülését rendszerint ólomtartalmú adalékkal valósították meg. Az általunk vizsgált vörös üveggyöngyökben az ólom adalék mellett bizonyíthatóan tudatosan hozzáadott vas is kimutatható. A szakirodalom általunk fellelt adataiban a vörös üvegek kémiai összetételére nem jellemzõ az avar kori vörös üvegeinkben kimutatott vasdússág. A Corning Múzeum gazdag gyûjteményébõl vizsgált föníciai, egyiptomi, római és hellenisztikus vörös üvegek közül csak a bizánci üvegekre jellemzõ némi vasdússág (Brill-Cahill 1988).

A nyugat-európai és lengyelországi 10. sz. elõtti vörös üvegek mind vasszegények. Az avar kori vörös üvegekhez hasonló vastartalmú üvegekrõl Bezborodov (1969) szolgáltat szórványos adatokat. Ezek Kijev, Kaukázus, Közép-Ázsia és India területérõl (térségébõl) származó üvegleletek.

A vörös opak üvegek ezen összetételbeli jellegzetessége feltehetõen kétféle technológiához kapcsolódik (vasat adagoltak vagy nem adagoltak hozzá), amelyek területi elõfordulása körvonalazódni látszik.


Bezborodov, M.A., Chimia i technologia drevnich i srednevekovich stekol. Minszk, 1969

Brill, R.H., Cahill, N.D., A red opaque glass from Sardis and some thoughts on red opaques in general. Journal of Glass Studies, 30, 1988, 16-27

Fórizs I., Pásztor A., Tóth M., Nagy G., Avar kori üveggyöngyök röntgendiffrakciós és elektron-mikroszondás vizsgálata (Alapadatok az üveggyöngyök genetikájához I.). A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele. Pécs, 1996.


Vissza "A föld- és környezettudományok szerepe
történeti örökségünk megôrzésében" c. laphoz
http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/