Bulletin du Musée Hongrois
des Beaux-Arts / 86. 1997
Beszámoló a Szépmûvészeti Múzeum
Antik Gyûjteményében végzett
szobor-restaurálási munkákról
(19931996)

Az elvégzett munkálatok és fôbb eredményeik

A két legsúlyosabban veszélyeztetett mûtárgy restaurálásáról

Antik márványok stabilizotóp-geokémiai vizsgálata

^