Kutatások a Richterben

A Kémiai Tudományok Osztálya 1999. november 23-án a Richter Gedeon Rt.-ben tartotta ülését.
Bogsch Erik

A nyilvános ülés bevezetõ elõadásában Bogsch Erik vezérigazgató elmondta, hogy a Richter 1992 óta termelésorientált gyárból marketingorientált vállalattá alakult át. A vezetõk kiemelkedõen fontosnak tartják az innovációt, a kutatási–fejlesztési tevékenységet. Termékeik egyharmadát beföldön értékesítik, a külföldi piacra kerülõ gyógyszerek egyharmadát a FÁK országaiban adják el.

A Richter orvosságainak  21%-a nagy ráfordítást igénylõ, originális szer. A generikus készítmények kifejlesztése mellett a gyár számos liszencet is átvesz. Árbevételük dollárban kifejezve évi 11 százalékos növekedést mutat 1992 óta. Beruházásaik az 1992. évi 12 millió dollárról 1998-ban 69 millió dollárra emelkedtek.

A gyár közép- és hosszútávú stratégiájában fontos szerepet tölt be a nyugat-európai és az amerikai export fokozása, a hagyományos piacokon kialakított pozíció erõsítése, a gyár mûködõképességének, kutató–fejlesztõ tevékenységének javítása.
 
 
Vas Ádám
Thaler György termékfejlesztési igazgató arról beszélt, hogy a Richter Rt.-nek milyen lehetõségei és eredményei vannak a generikus szerek piacán, és milyen fontos, hogy a generikus szerek már készen álljanak, amikor az originális készítményekre vonatkozó szabadalom lejár.

Vas Ádám kutatási igazgatótól – többek között – megtudtuk, hogy a legnépesebb kutatási egységek közül a Kémiai és Biotechnológiai Fõosztályon 273, a Kutatási Analitikai Fõosztályon 40, a Farmakológiai és Gyógyszerbiztonsági Fõosztályon 163, a Készítményfejlesztési Fõosztályon 48 munkatárs dolgozik. A 219 diplomás kutató közül 33 biológus, 26 orvos, 19 gyógyszerész, 110 vegyész(mérnök), s a cél a biológusok arányának növelése.

A hagyományos szakmai területek a szintetikus kémia, az analitikus kémia, a biofermentáció, a toxikológia és a farmakológia. Az új szakmai területek közé tartozik például a kombinatorikus kémia, a HTS-technológia (a nagy áteresztõképességû tesztelés) és az informatika.
 
 
Greiner István
A preklinikai kutatás–fejlesztés a célpont (enzim, receptor) kitûzését, majd a molekulakönyvtár segítségével kiválasztott vezérmolekula, a vezérmolekula optimalizásával elõállított "klinikai kandidátus" és a farmakológiai úton vizsgálandó új gyógyszer (investigational new drug) elkészítését öleli fel. A kutatások középpontjában a központi idegrendszerre ható szerek állnak.

A "kémiai" ismertetõket Greiner István igazgató, a kémiai és biotechnológiai kutatások–fejlesztések irányítója vezette be. Felvételeken azt a nagyszerû berendezést is bemutatta, amellyel január óta végezhetnek kombinatorikus kémiai vizsgálatokat  a Richterben. Most csak az elõadások címét említjük meg – a kutatási eredmények cikkekben és szabadalmi leírásokban rendelkezésre állnak –,  de hamarosan sor kerül egy interjúra is, amelynek során a gyárban folyó kutatásokról beszélgetünk majd.
 
 

Nemes András:
Az eburnánvázas vegyületek kutatása a vinpocetintõl (Cavinton) napjainkig
Tuba Zoltán:
A szteroidkémiai kutatás újabb eredményei
Fischer János:
ACE-inhibitorok elõállítására szolgáló nagyipari eljárások
Domány György:
Új eredmények a heterociklusos vegyületek kutatásában

Vissza a Hírekhez
Vissza a Kémiai Osztály lapjához
http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/