Ahol az oxigént felfedezték

Joseph Priestley otthonát, a calne-i Bowood House-t (Wiltshire, Nagy-Britannia) augusztus 7-én "nemzetközi kémiatörténeti mûemléknek" (International Historic Chemical Landmark) nyilvánították. A Royal Society of Chemistry és az American Chemical Society ezzel emlékezett meg arról, hogy Priestley itt fedezte fel az oxigént 1774. augusztus 1-jén és itteni kutatásai járultak hozzá jelentõsen a modern kémia megteremtéséhez. Az International Historic Chemical Landmarks program azokra a helyekre hívja fel a figyelmet az egész világon, ahol fontos kémiai felfedezések születtek.

A "dühödt szabadgondolkodó" lelkészrõl, nyelvészrõl, jogászról és természettudósról érdekes életrajzot olvashatunk a Britannica-sorozatban. A flogisztonmentes levegõrõl és a légkör összetételérõl, illetve A savas anyaghoz, a víz összetételéhez és a flogisztonhoz kapcsolódó kísérletekkel és észlelésekkel szembeni ellenvetések tárgyalása... címû dolgozatainak részletei a kémiatörténeti sorozatban jelentek meg. 


2000. augusztus

Vissza a Hírekhez http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/