Megjelent a IUPAC analitikai kémiai nevezéktani kötetének (Orange Book)
új kiadása a Blackwell kiadónál

Röviddel ezelôtt jelent meg az Orange Book legújabb kiadása. Az International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) tíz évvel az elôzô kiadás után ismét közzétette analitikai nómenklatúra gyûjteményét. A teljesen átdolgozott, a korábbinál jóval bôvebb mû tartalmazza az IUPAC különbözô munkabizottságai által kidolgozott és elfogadott analitikai tárgyú definíciókat. A kötet különlegessége, hogy összeállításában sok magyar kémikus vett részt. A fôszerkesztô Inczédy János akadémikus mellett a szerkesztésben jelentôs szerepe volt az idôközben elhunyt Lengyel Tamásnak. Az anyagot összeállító tizennégy tagú IUPAC bizottságban rajtuk kívül hat magyar vett részt: Tóth Klára, Kiss Tamás, Marton Aurél, Horvai György, továbbá a Svájcban élô Párkány Mihály és a bizottság titkára, Gelencsér András.

Az analitikai nómenklatúra gyûjtemény mostani, immár harmadik kiadása három új fejezettel bôvült az elôzôhöz képest. E fejezetek:

Az új fejezetek mellett a régiek is megújultak.

A kötet potenciális használóinak érdemes tudni, hogy az Orange Book nem enciklopédia, vagyis nem úgy készül, hogy szakemberek kiválogatják szakterületük legfontosabb fogalmait és azokat megmagyarázzák. Ehelyett ez a könyv a IUPAC különbözô bizottságai által elkészített nevezéktani gyûjteményekbôl ad válogatást. A bizottságok rendszerint maguk tûzik ki, hogy egy adott idôszakban melyik részterület szakkifejezéseit akarják összegyûjteni és értelmezni. Így az évek során több részterület szókincsét is feldolgozzák, de maradnak olyan részterületek is, amelyekkel egyáltalán nem foglalkoznak. Emiatt az Orange Book óhatatlanul más súlyarányokkal kezeli az egyes szakterületeket, mint ahogy azt egy jól szerkesztett enciklopédiától elvárnánk. Ezt a hiányosságát viszont kompenzálja az, hogy az egyes definíciókat hosszas bizottsági munkával dolgozzák ki a szakma nemzetközileg elismert szereplôi.

Az új kötet körülbelül 6000 címszót tartalmaz. Anyaga 85 bizottsági jelentésen alapul, amelyek a IUPAC lapjában, a Pure and Applied Chemistry-ben jelentek meg. A fejezetcímek a korábban már említetteken kívül:

A kötet a Blackwell kiadó gondozásában jelent meg. A kiadó honlapján egyelôre (1998. március 13-án) még a régebbi kiadást hirdetik, de remélhetôleg ezen hamarosan változtatnak.

H. Gy.


http://www.kfki.hu/chemonet/
http://www.ch.bme.hu/chemonet/