KÖNYVISMERTETÉS

Ferenc Darvas, András Guttman, György Dormán: Chemical Genomics (Kémiai Genomika)

A humán genom szekvenciájának megfejtésével új lehetőségek nyílnak a felfedező gyógyszerkutatás előtt.  A nagyszámú azonosításra váró gén ill. általa kódolt fehérje, a gyógyszermolekulák számára célpontul szolgálhat.  Mindez a korábbinál hatékonyabb terápiás módszerek felfedezésének igéretét hordozza, beleértve az eddig nem orvosolható betegségek gyógyításának lehetőségét.  A kémiai genomika egy olyan új kutatási irány, amely a gyógyszerkutatás korai fázisában egyidejűleg ad információt hatásos, új vegyületekről és a hatás kifejtésében résztvevő fehérjékről vagy egyéb biopolimer molekulákról. Kémiai genomika a genom ill. proteoma tanulmányozását kisméretü kémiai vegyületekkel fehérje vagy sejtszinten valósítja meg közvetlenül a fehérjékkel való kölcsönhatás révén.  Ezáltal a kémiai vegyületek segítségével ugyanazon lépésben lehet a gyógyszerkutatás számára fontos célfehérjét illetve annak fiziológiás funkcióját meghatározni, és ezen kölcsönhatás eredményeként a kémiai vegyületet egyúttal gyógyszerjelölt molekulának is tekinthetjük, amivel jelentősen lerövidül a gyógyszerhatóanyag-felfedezés korai szakaszának időtartama.  A könyv ezt az új, párhuzamos, un. posztgenomikus felfedezési stratégiát, kémiai és bioinformatikai megalapozását és megvalósításának gyakorlati módszereit tárgyalja kilenc fejezetben.  A nemzetközileg elismert szerzők bemutatják a nagykapacitású fenotípusos, sejteken alapuló esszék és DNS-expressziós analízis alkalmazását, valamint az aktivitáson/affinitáson alapuló megközelítéseket, amellyel a genomot többszinten is vizsgálhatjuk a kisméretű szerves vegyületekkel.
A könyv elsőként nyújt áttekintést erről az új rohamosan fejlődő területről gyógyszerkutatóknak, szerves kémikusoknak, de a molekuláris biológiával vagy bioinformatikával foglalkozók számára is hasznos tudnivalókkal szolgál.  A könyv különösen ajánlható gyógyszerkémiai szakirányú képzésben résztvevő egyetemi, főiskolai oktatók számára, mint oktatási segédlet.

A könyv a Marcel Dekker (New York, Basel) könyvkiadó gondozásában jelent meg 2004 májusában. (www.marceldekker.com) Megrendelhető a kiadó angliai közvetítőjétől: Taylor & Francis, Customer Services, TPS, Cheriton House, North Way, Andover, Hampshire SP10 5BE, Tel: +44 (0) 1264 34 3070, Fax: +44 (0) 1264 34 3005