Közös publikációs fórum lengyel, magyar, cseh és szlovák analitikusoknak

Az elmúlt évtizedekben a nemzetközi szakmai folyóiratok száma és beszerzésük költségei egyre nõttek. Ez a jól ismert jelenség párosult egy másik, talán kevésbé feltûnõ folyamattal: a növekvõ számú folyóirat publikálása egyre kevesebb kiadó kezében koncentrálódott. A két folyamat együttes hatására a kisebb regionális szakfolyóiratok marginalizálódtak. A folyamat lassan elérte a nagyobb országok egyesületi lapjait is: az idei évtõl kezdve megszûnik a német, a spanyol és a francia analitikai szakfolyóirat. A 'Fresenius' Journal of Analytical Chemistry', az 'Analusis' és a 'Química Analítica' egy új, európai folyóiratnak, az ’Analytical and Bioanalytical Chemistry’-nek adja át a helyét.

Ez az egyetlen közös folyóirat kell hogy felvegye a három nagy és szalmailag aktiv ország publikációs nyomását. Így a magyar analitikusok nemzetközi publikácós lehetõségeinek bõvítése érdekében a Magyar Kémikusok Egyesülete megállapodott a lengyel társegyesülettel, hogy a cseh és szlovák kollegákkal együtt fejlesztik tovább a régió egyetlen nemzetközi, angol nyelvû analitikai szakfolyóiratát, a ’Chemia Analityczna – Chemical Analysis’-t.

A ‘Chemical Analysis’ kéthavonta jelenik meg és lefedi az analitika valamennyi területét. A lapot feldolgozza a Current Contents, Science Citation Index, Analytical Abstracts és a Chemical Abstracts. A folyóirat SCI impakt faktora  2000-ben 0.689

A ‘Chemical Analysis’-ben közölhetõk eredeti kutatási eredmények, összefoglalók, rövid közlemények, könyvismertetések és küszöbönálló szakmai rendezvények ismertetései. A kéziratokat angol nyelven két példányban és mágneslemezen kell beküldeni. A közlemény elfogadásáról két szakmai bíráló véleménye alapján dönt a szerkesztõbizottság. Az elfogadás és a megjelenés közti idõ várhatóan három hónap körül lesz továbbra is. A lapban való közlés ingyenes. Ez természetesen nem vonatkozik a céges hirdetésekre, amelyeket azonban szintén örömmel fogadnak.

A kéziratokat az alábbi címre kell beküldeni:
The Editor of „Chemia Analityczna – Chemical Analysis”
University of Warsaw, Faculty of Chemistry,
Pasteura 1, 02-093 Warszawa, Poland

A szerkesztõség elérhetõ a +48 22 822 59 96 faxon vagy az ahulan@chem.uw.edu.pl e-posta címen.A magyar kollegáknak igény esetén további információval szolgál: Horvai György, horvai@ch.bme.hu. A folyóirat internetes címe: www.chem.uw.edu.pl/chemanal/index.htm

A lap évi 270 lengyel zlotynak megfelelõ áron fizethetõ elõ az alábbi számlára illetve megjelöléssel:
Bank account: BIG BG S.A. IV O/Warszawa,  11601120-6594-132
Polskie Towarzystwo Chemiczne
„Chemia Analityczna – Chemical Analysis”Hírek