PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
"VEGYÉSZ" Alapítványának Kuratóriuma
pályázatot hirdet
az alumínium-, a gáz-, a gumi-, a gyógyszer-, a kôolaj-, a vegyipari és a rokon szakmák, valamint a kutatás, fejlesztés és felsôoktatás területén

 a VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA
 a mûködô gyártási eljárások korszerûsítése,
vagy újak kidolgozása útján
témakörben.

Pályadíjak I. d íj 150 000 Ft, II. díj 120 000 Ft, III. díj 90 000 Ft, IV. díj 70 000 Ft, V. díj 40 000 Ft

Azon pályamunkák jutalmazására, amelyek nem érik el a díjazottak színvonalát, de vegyipari alkalmazásuk jelentôs, a kuratórium 100 000 Ft-ot fordít. A kuratórium csak megfelelô mélységben kidolgozott pályamûvekkel foglalkozik. Ötleteket és kidolgozatlan javaslatokat nem tud elbírálni.
A kuratórium fenntartja a jogot a pályadíjak összegének átcsoportosítására.

A pályázat jeligés
A pályázó személyi adatait - név, munkahely, munkakör, lakcím - zárt borítékban kell mellékelni. A pályázatot két példányban kell beküldeni a

VDSZ "VEGYÉSZ" Alapítvány Kuratóriumának (1068 Budapest, Benczúr u. 45.)

További információ és felvilágosítás: dr. Balatoni Istvánné, telefon: 351-1876
Beküldési határidô: 1999. október 1.
A pályamunkák elbírálásának határideje: 1999. december 1 .<