Közhasznúsági jelentés
Alapítvány a Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért
2002. évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolójához1. Számviteli beszámoló

 Induló tõke:                                                      50.000.-
 Elõzõ évek mérleg szerinti eredménye        33.585.996.-Ft
 2002. évi mérleg szerinti eredmény:         -   2.812.783.-Ft
 2002. december 31-én saját tõke:              30.823.213.-Ft
 

2. Költségvetési támogatást az Alapítvány 2002. évben nem kapott.
 

3. A vagyoni helyzet alakulása 2002 évben:
 Saját tõkén belül az induló tõke értéke nem változott.
 

4. Kimutatás a célszerinti juttatásokról.
A kapott juttatások közhasznú szakmai programok támogatására és a közhasznú mûködési költségekre kerültek felhasználásra.
 

Kimutatás a kapott támogatásokról

Bevételek:

SZJA 1%-ából                                      210.297.- Ft
Támogatás (két gazdasági társ.)            200.000.-Ft
Magánszemélyektõl kapott támogatás  132.150.-Ft
Kamatbevételek:                                2.266.958.-Ft
Összesen:                                          2.809.405.-Ft
 
 

Kiadások: Közhasznú tevékenység kiadásai:
 Nemzetközi konferenciákon, szakmai
 rendezvényeken a részvétel támogatása 3.410.889.-Ft
 Ösztöndíjak:                                         1.002.000.-Ft
 Egyéb kiadások:
 Anyagköltség:                                           49.890.-Ft
 Egyéb költségek
 (bankköltség, fenntartási ktg,
  munkabizottsági ülés)                           1.092.932.-Ft
 Összesen:                                              5.555.711.-Ft
 
 

2002. december 31.-én rendelkezésre állópénzeszközök és állampapírok: 30.456.640.- Ft

  ebbõl folyószámla egyenleg:   2.327.283.- Ft
                 pénztár:                        53.671.- Ft
  értékpapírok egyenlege:         28.075.686.- Ft

Követelések:
 A szakmai programon való részvétel lebonyolításához kiadott, de tárgyév december 31-ig el nem számolt összeg:     269.918.- Ft

 Tárgyi eszközök értékének alakulása:

  2001. január 1. nyilvántartási érték:           163.132.- Ft
                                          beszerzés                       0
                  elszámolt értékcsökkenés          -   66.477.- Ft
 2002. december 31. nyilvántartási érték:      96.655.- Ft
 

5. Vezetõ tisztségviselõk juttatásokban nem részesültek.

6. Bér kifizetése, megbízási díjak, tiszteletdíjak kifizetése nem történtek.
A közhasznú beszámoló melléklete az Alapítvány mérlege és eredmény levezetése
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Budapest 2003. május 26.