Közhasznúsági jelentés
Alapítvány a Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért
2001. évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolójához


1. Számviteli beszámoló

 Induló tõke:                                                      50.000.-
 Elõzõ évek mérleg szerinti eredménye        34.445.724.-
 2001. évi mérleg szerinti eredmény:               -859.728.-
 2001. december 31-én saját tõke:               33.635.996.-
 

2. Költségvetési támogatást az Alapítvány 2001. évben nem kapott.
 

3. A vagyoni helyzet alakulása 2001 évben:
 Saját tõkén belül az induló tõke értéke nem változott.
 

4. Kimutatás a célszerinti juttatásokról.
A kapott juttatások közhasznú szakmai programok támogatására és a közhasznú mûködési költségekre kerültek felhasználásra.
 

5. Kimutatás a kapott támogatásokról

2001. január 1-én rendelkezésre álló pénzeszközök:
 és értékpapírok: 34.402.804.- Ft

 Bevételek:
              SZJA 1%-ából                               71.315.- Ft
              Támogatás (két gazdasági társ.)     70.000.- Ft
              Kamatbevételek:                       2.338.826.- Ft
              Összesen:                                 2.480.141.- Ft
 

Kiadások: Közhasznú tevékenység kiadásai:
Nemzetközi konferenciákon, szakmai
rendezvényeken a részvétel támogatása :        2.268.109.- Ft
 Ösztöndíjak:                                                    110.000.- Ft
 HP LJ nyomtató beszerzése:                             162.250.- Ft
 Egyéb kiadások:
 Anyag költség (nyomtatvány, irodaszer)              58.999.- Ft
 Egyéb költségek
 (bankköltség, xerox, fenntartás, munkaért.)       811.123.- Ft
 Összesen:                                                      3.410.481.-Ft
 

2001. december 31.-én rendelkezésre állópénzeszközök,
 és állampapírok:                    33.155.630.- Ft

  ebbõl folyószámla egyenleg:   1.860.084.- Ft
            lekötött bankbetét:        3.207.670.- Ft
            pénztár:                             12.190.- Ft
  értékpapírok egyenlege:        28.075.686.- Ft

Követelések:
 A szakmai programon való részvétel lebonyolításához kiadott, de tárgyév december 31-ig el nem számolt összeg:     317.234.- Ft

 Tárgyi eszközök értékének alakulása:

  2001. január 1. nyilvántartási érték:           92.920.- Ft
                                          beszerzés       + 162.250.-Ft
                  elszámolt értékcsökkenés         -  92.038.- Ft
 2001. december 31. nyilvántartási érték:   163.132  .- Ft
 

6. Vezetõ tisztségviselõk juttatásokban nem részesültek.

Bér kifizetése, megbízási díjak, tiszteletdíjak kifizetése nem történtek.
A közhasznú beszámoló melléklete az Alapítvány mérlege és eredmény levezetése
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Budapest 2002. május 16.