Közhasznúsági jelentés
Alapítvány a Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért
2000. évi közhasznú egyszerûsített éves beszámolójához1. Számviteli beszámoló

 Induló tõke:                                                      50.000.-
 Elõzõ évek mérleg szerinti eredménye        33.202.826.-
 2000. évi mérleg szerinti eredmény:             1.242.898.-
 2000. december 31-én saját tõke:              34.495.724.-
 

2. Költségvetési támogatást az Alapítvány 2000. évben nem kapott.
 

3. A vagyoni helyzet alakulása 2000 évben:
 Saját tõkén belül az induló tõke értéke nem változott.

2000. január 1-én rendelkezésre álló pénzeszközök: 32.642.087.- Ft
 

 Bevételek:
              Alaptevékenység bevétele:                           3.700.000.- Ft
              Támogatás                                                      158.000.- Ft
              Kamatbevételek:                                          3.428.595.- Ft
              Összesen:                                                    7.286.595.- Ft
 

Kiadások:
Közhasznú tevékenység kiadásai:

Nemzetközi konferencián részvétel támogatása:       2.768.191.- Ft
Ösztöndíjak:                                                            1.080.000.- Ft
Számítógépek beszerzése:                                           984.310.- Ft
 Egyéb kiadások:
 Egyéb költségek (bankkamat, fenntartás)                     236.410.- Ft
 Rendezvény:                                                              456.967.- Ft
 Összesen:                                                                5.525.878.-Ft
 

2000. december 31.-én rendelkezésre álló pénzeszközök:             34.402.804.- Ft

  ebbõl folyószámla egyenleg:   3.869.745.- Ft
            lekötött bankbetét:        2.455.902.- Ft
            pénztár:                               1.471.- Ft
  értékpapírok egyenlege:        28.075.686.- Ft

Tárgyi eszközök értékének alakulása:

  2000. január 31. nyilvántartási érték:            610.739.- Ft
                                          beszerzés           + 984.310.- Ft
                  elszámolt értékcsökkenés           -  508.179.- Ft
       nettó értéken térítés nélül átadva:         -   993.950.- Ft
 2000. december 31. nyilvántartási érték:         92.920.- Ft
 

4. Vezetõ tisztségviselõk juttatásokban nem részesültek.

5. Bér kifizetése, megbízási díjak, tiszteletdíjak és egyéb személyi jellegû kifizetések nem történtek.

Budapest 2001. május 27.