Közhasznúsági jelentés

ALAPÍTVÁNY A MAGYAR PEPTID ÉS FEHÉRJEKUTATÁSÉRT

1999. évi egyszerûsített éves beszámolójához

1. Számviteli beszámoló
 
Induló tôke: 50.000.-Ft
Elôzô évek mérleg szerinti eredménye: 32.322.965.-Ft
1999. év mérleg szerinti eredménye: 869.861.-Ft
1999. 12. 31. Saját tôke 33.252.826.-Ft

2. Költségvetési támogatás nem volt 1999-ben.

3. A vagyoni helyzet alakulása 1999 évben:
 
1999. 01. 01. Rendelkezésre álló pénzeszközök 31.874.863.-Ft
Bevétel:
Támogatás: 291.157.-Ft
Kamat: 3.262.718.-Ft
Kiadás: 2.785.651.-Ft
Rövid lejáratú kötelezettség teljesítése: 1.000.-Ft
1999. 12. 31. rendelkezésre álló pénz és értékpapír: 32.642.087.-Ft
1999. 12. 31. Tárgyi eszközök nyilvántarási értéke:  610.739.-Ft
Összesen: 33.252.826.-Ft

4. Kapott támogatások és cél szerinti juttatások kimutatása:
 
Labor Export Kft
Lab-Comp Kft
Life Science Kft 
Curran Associates 
Interdoc Corporation
Merck Vegyi és Gyógyszerker.
Spektrum 3D Kft
20.000.-Ft
30.000.-Ft
30.000.-Ft
68.784.-Ft
72.373.-Ft
40.000.-Ft
30.000.-Ft
Összesen: 291.157.-Ft

5. Vezetô tisztségviselôk juttatásokban nem részesültek

6. Közhasznú tevékenységrôl szóló beszámoló:
    Alaptevékenység, fenntartási költsége: 132.605.-Ft
    Tárgyi eszközök beszerzési költsége:  414.935.-Ft
    (elszámolt értékcsökkenés:  313.298.-Ft)
    Konferenciák szakmai programok költségtérítése 1.142.362.-Ft
    Résztvevôk: Tóth Gábor (Felügyelô Biz. Tag.)
                    Dibó Gábor (Felügyelô Biz. Tag.)
                    Zarándi Márta (kutató)
                    Mezô Gábor (kutató)
                    Mihala Nikolett (kutató, Ph.D. program)
                    Soós Katalin (kutató)
                    Ignácné Szendrei Gy. (kutató)
                    Uray Katalin (kutató)
                    Kóczán György (kutató)
                    Orosz György (kutató)
Munkabizottság rendezvénye 375.749.-Ft
Pályázati Úton elnyert ösztöndíjak 720.000.-Ft
                    Hudáky Péter
                    Darula Zsuzsanna
                    Szikra Judit

Közhasznú tevékenység érdekében felmerülô kiadás
                                                                                Összesen: 2.785.651.-Ft
7. Bér kifizetése, megbízási díjak, tiszteletdíjak és egyéb személyi jellegû kifizetések nem történtek 1999. évben.
Budapest, 2000. május 28.

Dr. Hudecz Ferenc
titkár