Alapítvány a Magyar Peptid- és Fehérjekutatásért
Foundation for the Hungarian Peptide and Protein Research
H-1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Tel: 36-1-20-90-555/6428    Fax: 36-1-37-22-602
Elnök:  Dr. Hudecz Ferenc


Az 1999 óta közhasznú szervezetként mûködõ alapítványt  Dr. Bajusz Sándor és Dr. Medzihradszky Kálmán 1996. december 23-án hozták létre az ELTE Természettudományi Karán Az alapító okirat ekként fogalmaz: „Az Alapítvány célja a hazai peptid- és fehérjekutatás, valamint az ahhoz kapcsolódó tudományterületek, különös tekintettel az alapkutatásra, illetõleg a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásának elõsegítésére, támogatása.”
 
A kiadvány bemutatja az Alapítvány tevékenységét a számok és adatok tükrében. Az Alapítvány mûködése az alapítás óta három területre koncentrálódott. Az Alapítvány támogatja az MTA Szerves és Biomolekuláris Kémiai Bizottsághoz tartozó, Peptidkémiai Munkabizottság éves tudományos üléseinek megszervezését, különös tekintettel a fiatalok és akadémiai/egyeteim szférából érkezõk részvételének segítésére (3 026 eFt). Pályázati elven támogatja i) hazai kutatók részvételét hazai és nemzetközi tudományos konferencián, abban az esetben, ha a kiutazás célja az eredmények bemutatása (127 kiutazás   11 352 eFt), ii) doktori iskolások kutatásainak befejezését, a PhD fokozat megszerzését 6 hónapos ösztöndíj adományozásával (14 hallgató, 4 647 eFt). Az Alapítvány 2001 óta támogatja az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák legjobb fehérje- illetve peptidkémiai témáju dolgozatainak elismerését.
 
Az Alapítvány, amelynek munkáját  támgatta a Béres Alapítvány, BOVIMEX Kft., Izinta Kft., Kisfaludy Lajos Alapítvány, Kvalitex Kft., Lab-comp Kft., Labor Export Kft., Lab-ex Kft., Life Science Kft., Lombik és reaktor, Merck Kft., Protomix Kft., Reanal Finomvegyszergyár Rt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Sigma-Aldrich Kft., Waters-Spektrum-3D Kft. és aWeber Kft., 1997 és 2005 között közel 21 mFt-ot használt fel, bevételei  meghaladják a 18,5 mFt-ot.