Pályázati felhívás A Kisfaludy Lajos Alapítvány ebben az esztendõben is meghirdeti pályázatát olyan originális gyógyszerkutatási kutatási tevékenység támogatására, melynek eddigi eredményét az elõzõ esztendõben már publikálták. 10 nívódíj átadását tervezzük. Kuratóriumunk következõképpen választja ki a díjazott közleményeket. Minden évben felkérjük olyan hazai kutatóhelyek vezetõit, melyek az originális gyógyszerkutatással bármilyen szinten kapcsolatba hozhatók, hogy az elõzõ esztendõben megjelent publikációik szerzõi közül tegyenek javaslatot egy olyan kutatóra, aki az adott publikációhoz alapvetõen hozzájárult, és ezért díjazásra javasolják indokolással együtt.

 A díj 30.000-50.000 forint egyénenként, s mentes az szja-tól. Kivételes esetben a nívódíj megosztására vagy két közlemény díjazására is tehetõ javaslat. A kiválasztásnál elõnyben részesítjük a fiatal kutatókat, ezért életkorukat is szíveskedjék megadni.

 A pályázathoz kérjük az intézmény vezetõjének javaslatát indoklással és különlenyomattal együtt. Benyújtási határidõ: 2000. február 29.

Tájékoztatásul közöljük, hogy Alapítványunknak két fõ célkitûzése van:

· a névadó emlékének ápolása, valamint
· a hazai originális gyógyszerkutatás támogatása, azaz inkább erkölcsi elismerése szerény eszközeinkkel.

Az Alapítvány kuratóriumának elnöke: Görög Sándor, az MTA rendes tagja, titkára: Schõn István, a kémiai tudomány doktora. Kurátorok: Domány György, a kémiai tudomány kandidátusa, Lõw Miklós, a kémiai tudomány doktora, Medzihradszky Kálmán, az MTA rendes tagja, Sajgó Mihály, a biológiai tudomány doktora, Szeberényi Szabolcs, az orvostudomány kandidátusa és Vas Ádám, az orvostudomány kandidátusa.

A fenti célok megvalósítására tudományos üléseket és fórumokat  szervezünk rendszeresen, ahol kiváló hazai kutatók beszámolnak új tudományos eredményeikrõl. Az évente egy alkalommal megrendezendõ, díjátadással egybekötött Kisfaludy Lajos emlékülésen rendszerint egy MTA tag, majd egy elismert hírû kollégánk, végül az egyik díjazott, aki rendszerint egy fiatalabb kutató, tart elõadást.

Kuratóriumunk döntésérõl március második felében értesítjük az intézmény vezetõjét és a díj várományosát. A fent vázolt ünnepélyes díjátadást április elejére tervezzük.
 

Dr. Schõn István
a Kuratórium titkára
telefon: 431-4315,
fax: 260-3553
netcím: i.schon@richter.hu

 
Örömmel vennénk, ha 1999-es személyi jövedelmeadójának 1%-át alapítványunknak ajánlaná fel. Adószámunk: 18071683-1-42


Vissza a Pályázatokhoz