Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért
közhasznú szervezet 2000. évi támogatáspolitikája


Az “Alapítvány a Magyarországi Gyógyszerkutatásért” közhasznú szervezet kuratóriuma Dobogókõn 1999. szeptember 24-én megtartott ülésén határozatot hozott – az Alapítvány célkitûzéseinek megfelelõen – eredményes fiatal kutatók munkájának támogatásáról 2000. évben.

A kuratórium tagjai egyhangúan fogadták el a 2000. szeptember 16–19. között Budapesten rendezendõ EUFEPS 2000 konferencián résztvevõ 35 évesnél fiatalabb kutatók részvételének 150 ezer forinttal történõ támogatását. Az egyénenként 30 ezer forint összegû támogatás odaítélésére a konferencia Tudományos Bizottságát kérik fel.

A 2000-ben megrendezésre kerülõ V. Clauder Ottó Emlékverseny az Alapítvány, a gyakorlat számára legtöbb újdonságot tartalmazó elõadás szerzõjének kutatásaihoz 30 ezer forintos támogatást nyújt. A támogatás az Emlékverseny eredményhírdetésén kerül átnyújtásra.

Az Alapítvány 15–15 ezer forint kutatási támogatást nyújt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon három a kémiai, gyógyszerészeti és orvosi kutatásokban, a gyakorlat számára legtöbb újdonságot tartalmazó pályázatot benyújtott 1–1 hallgatónak az adott zsûri javaslata alapján.

Az Alapítvány a “Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Szimpózium 2000”-re 35 évesnél fiatalabb kutatók által benyújtott elõadások közül az elõadás kivonata alapján az MTA Gyógyszerkémiai és Gyógyszertechnológiai Munkabizottság titkára és az Alapítvány kuratóriumának képviselõje által kiválasztott 4 elõadás szerzõjének részvételi költségét fedezi.

Az Alapítvány kuratóriuma pályázatot hirdet gyógyszerkutatással, gyógyszer-fejlesztéssel és forgalmazással foglalkozó kutatási munka egyszeri 80 ezer forintos támogatására a kémia, a gyógyszerészet és az orvosi tudományok területén. A támogatás elnyerésére az 1999. május 31. és 2000. május 31-e között egyetemi Ph.D. fokozatot szerzett kutatók pályázhatnak a fenti területeken készült doktori disszertáció tézisével, melyhez csatolni kell a disszertáció témájából megjelent közlemények 1–1 különlenyomatát. A részletes pályázati felhívást az Alapítvány kuratóriumának elnöke 2000. február 28-ig küldi meg az egyetemek tudományos rektorhelyetteseinek. A legjobb dolgozat kiválasztását a Kuratórium által felkért három, független, tudományos minõsítéssel rendelkezõ szakember végzi. A támogatást elnyert kutató meghívást kap a “Gyógyszerkémiai és Gyógyszetechnológiai Szimpózium 2000” rendezvényre, ahol elõadásban számol be eredményeirõl. A támogatás átnyújtására az elõadás elõtt kerül sor.<