Hogyan választott Eötvös Loránd kutatási témát?

Radnai Gyula

ELTE Általános Fizika Tanszék, Budapest

Közismert, hogy Eötvös Loránd életében két olyan téma volt, amelyben alaposan elmélyedt és világszerte elismert eredményeket ért el: a felületi feszültség és a gravitáció. Akár azt is lehetne mondani, hogy mindkettővel a huszadik század modern fizikájának megalapozásához járult hozzá: a felületi feszültségre vonatkozó általános törvény felismerése, ennek értelmezése az anyag molekuláris elméletének fejlődését segítette, a gravitációval kapcsolatos nagy pontosságú mérések pedig a gravitációra vonatkozó modern elméletekhez adtak megbízható tényanyagot. Elöbbi közvetve a kvantumelmélet kialakulásához járulhatott volna hozzá (mint arra Marx György és Szamosi Géza 1955-ben rámutattak), utóbbi az általános relatívitás elméletének felállításakor lehetett volna megnyugtató bizonyíték Einstein számára.

Mindezt persze azért kell feltételes módban fogalmaznunk, mert tudjuk, hogy nem így történt - bár éppen így is történhetett volna.

Az előadás arról szól, hogy mai ismereteink szerint milyen körülmények, milyen külső és belső motívációk hatására választotta Eötvös Loránd éppen ezt a két kutatási témát. Némi bíztatás lehet azoknak a középkorúaknak, akik most készülnek vagy talán kényszerülnek témát váltani, hogy Eötvös 40 éves korában kezdte meg a gravitációval kapcsolatos kutatásait, s érte el a ma és a holnap fizikájában is érvényes eredményeit.