Eötvösök - kiállítás

Plósz Katalin M. Georgia SSND

Patrona Hungariae Általános, Zeneiskola, Gimnázium, Diákotthon és Szakiskola, 1092 Budapest, Knézich u. 3-13.

Az Eötvösökről szóló kiállítás átöleli a XIX. századot. Ebben a században a természettudományok, különösen a fizika rohamosan fejlődik. Úgy gondolták, hogy a természet minden útját megismerhetjük, csak idő kell hozzá. A technika is hatalmasat fejlődik.

A népek kezdenek öntudatra ébredni. A Nagy Francia Forradalom lángjai Napóleon hódításában, majd vereségében hamvadnak el, hogy 1848-ban újra előtörjenek. Az egységes német állam kialakulása, a magyar szabadságharc leverése és a kiegyezéssel az Osztrák-Magyar Monarchia kialakulása, az ipar, a kereskedelem fellendülése ebben a században valósult meg. A hatalmi harcok lángba borítják újból Európát 1914-ben.

Ezalatt a 100-150 év alatt országunkban is nagy változások történtek az államformában, törvénykezésben, nyelvben, tudásban, iparban és mezőgazdaságban. Ezt az országot ébresztgeti Himnuszunk költője:

"Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül".

A kiállítás a korszak két nagy személyisége, apa és fia, Eötvös József és Eötvös Loránd munkásságát mutatja be, felvillantva néhány kortárs alakját is.

A kiállítás Eötvös József és Eötvös Loránd levelezésére épül, körülbelül 50-50 levélre. Eötvös József, az író és politikus jelszava: "Neveljünk polgárokat". Ennek érdekében iskolákat alapít, tehetséges fiatalokat tanulni küld nyugati egyetemekre. Eötvös Loránd elve: Jól csak az a tanár taníthat, aki tud, akit érdekel a természet. Eszménye a tudós-kutató tanár.

Mindketten elveik megvalósítására áldozzák életüket.

Ahhoz, hogy valaki ilyen elkötelezett legyen, már ifjú korában szüksége van példaképekre.

A kiállítás bemutatja Eötvös József eszmerendszerének kialakulását; Eötvös Loránd jellemének fejlődését; kortársaikat, munkásságukat, annak eredményeit és továbbélését.

Remélem, hogy ez a kiállítás felszólítás lesz a mai fiatalok számára is - akiknek a hűség és kitartás szinte ismeretlen fogalom -, hogy az elkövetkező század magyarságának szüksége lesz eszmék, hivatások, haza iránt elkötelezett emberekre.

Eötvös József és fia is vallotta:

"A vas maga sem állhat ellen az időnek,
s ilyen az ember (is).
Ha munkára használják, elkopik;
ha a földön hever, rozsda emészti meg.
Miután már veszni kell,
százszor jobb elkopni, mint elrozsdásodni."

Köszönetet mondok első sorban Návay Ilonának, Eötvös Ilona unokájának, akitől 1991-ben az első Eötvös Loránd-leveleket vettem át a Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Patrona Hungariae Gimnáziuma számára megőrzés céljából. Ezek segítségével készültek az előző kisebb kiállítások.

A kiállítás támogatói

Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Bolyai János Matematikai Társulat
MTA KFKI Részecske és Magfizikai Kutató Intézet Számítógép Hálózati Központ
Országos Széchenyi Könyvtár Kézirat Osztály
Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtára
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Nemzeti Galéria
Magyar Távirati Iroda
Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
Váci Egyházmegyei Könyvtár
Józsefvárosi Római Katolikus Plébánia

A kiállítás anyagának összegyűjtésében és szerkesztésében segítségemre voltak a fenti intézmények munkatársain kívül:

Benedek Mihály
Erdősi Edit M. Caritas SSND
Körmendi Alpár Mészáros Sándor
Plósz Béla
Radnai Gyula