Termodinamika és a fenntartható fejlődés

Martinás Katalin

ELTE Atomfizikai Tsz, 1088, Budapest, Puskin u. 5-7

A fenntartható fejlődés az eredeti Brundtland-féle értelmezés szerint olyan növekedési pályát jelent, amely a jelen igényeit maximálisan kielégíti anélkül, hogy csorbítaná a jövő generáció esélyeit. Egy fenntartható társadalom a jövő generáció számára is biztosítja az erőforrások elérhetőségét, valamint az ökoszféra produkciós és asszimilációs kapacitását.

Lehetséges-e fenntartható fejlődés a véges Földön? A kérdés így megválaszolhatatlan, hiszen a fejlődés jelentése sem egyértelmű. Az ipari forradalom óta az ország, a vállalat gazdagságát az energia- és anyagfogyasztás nagysága jellemezte; a GNP lényegében ennek mérőszáma. A környezeti problémák már mindennapjainkat érintik! A túlnépesedés, az erőforrások és a nyersanyagok készletek kifogyása, a környezetszennyezés, a felmelegedés, az ózonlyuk, az elszegényedés, a munkanélküliség növekedése megkérdőjelezik unokáink jövőjét. De lesznek-e unokáink? és ha igen, lehetnek-e gazdagabbak, boldogabbak, mint mi? A problémák jelentős része abból származik, hogy az eddigi és a jelenlegi gazdasági gyakorlat a természeti tényezőket, ezen belül a természeti költségeket nem veszi figyelembe.

A fizika ad egy megoldási javaslatot. Minden emberi tevékenységnek egyúttal van egy termodinamikai oldala is: a biológiai, gazdasági folyamatok egyben fizikai változásokat is jelentenek. A természet törvényei korlátokat szabnak a lehetséges változásoknak, ezen belül a fejlődés azon fajtájának is, amit "fenntartható"-nak nevezhetünk. A termodinamika első és második főtétele - az energia megmaradása és az entrópia növekedése - ilyen korlát. Nem teremthetünk energiát, legfeljebb az egyik megjelenési formát alakíthatjuk a másikba. Minden tevékenység növeli az entrópiát: ha eszünk, ha alszunk, ha termelünk, ha fogyasztunk, ha takarítunk, azaz ha csinálunk valamit, ennek ára az lesz, hogy a világegyetem ill. a szűkebb környezetünk entrópiáját növeljük. Ismerni kell létünk fizikai korlátait, ha meg akarjuk találni a fenntartható társadalomhoz vezető utat. Természetesen a gazdasági döntéseket csak termodinamikai mérőszámokra nem lehet alapozni, de a fizikai jellemzők lényeges információkat adnak, és segíthetnek abban, hogy olyan ésszerű gazdálkodásra térjünk rá, amelyik a szűkös javakkal takarékoskodik, s olyanokat enged bőségesen felhasználni, amelyek tartósan rendelkezésünkre állnak.

Az entrópia alkalmazását megnehezíti az növekedése két különböző folyamat eredménye lehet. A rendszer növekedésével együtt jár az entrópia növekedése, és ez általában "előnyös", míg az irreverzibilitásból származó entrópia növekedés általában "hátrányos". Nemegyensúlyi potenciál függvények alkalmazása ezt a problémát kiküszöböli.

Nemegyensúlyi potenciálfüggvények

A természeti folyamatok irreverzibilisek. Egyensúlyi határfeltételek mellett egy rendszer olyan állapothoz tart, amelyet a saját és a környezet paraméterei egyértelműen meghatároznak. A végső egyensúlyi állapot entrópiája (So) jól definiált. A végső és aktuális entrópia különbsége = So - S, az extrópia. Izolált rendszerben két lehetőség van az irreverzibilitás matematikai megfogalmazására:
- nő az entrópia, dS/dt >= 0.
- csökken az extrópia, d/dt <= 0.

Állandó környezetben lévő nyílt rendszer esetén az entrópia nőhet és csökkenhet is, de az extrópia csak csökkenhet, ahol

= So - S = s (Yio - Yi)i,

S most a rendszer és a környezet együttes entrópiáját jelöli, míg Yio a környezeti intenzív. Az extrópia az egyensúlytól mért termodinamikai távolság. -potenciál függvény, azaz minden termodinamikai információt tartalmaz a rendszerről. Amig az entrópia mérlegegyenlete: dS/dt = Js + s , addig az extrópiáé: d /dt = J - s , ahol s = o + ok, ok a rendszer és a környezet közötti kiegyenlitődési folyamatok entrópia termelése. J más, nemegyensúlyi rendszerből jövő extrópia áram, és Jout > Jin. Transzport esetén mindig csökken az extrópia.

A II. főtétel új megfogalmazása: Az extrópia mindig csökken. Egy rendszer extrópiája csak úgy nőhet, hogy egy másik nemegyensúlyi rendszertől extrópiát kap, de a teljes extrópia ekkor is csökken. Minden természetes folyamat csökkenti az extrópiát. Az Univerzum extrópiája azonban nem csökken, a tágulás folyamatosan extrópiát termel.

Gazdasági alkalmazások

A gazdaság termodinamikai feltétele az, hogy a szereplők a különböző formában megjelenő extrópiákat másként értékeljék. Egy gazdasági egység gazdagsága W = 033 s vi alakban írható fel, ahol v az érték. Állandó mellett is lehet gazdagodni, ha a vi változik. A fenntartható fejlődésnek nincs termodinamikai akadálya. A bevitel viszont korlátos, ezért szűkös erőforrásnak tekintendő. Át kell alakitani a gazdaságot, úgy hogy minimális felhasználással maximális gazdagságot állítson elő.

A környezetszennyezés nem szükséges velejárója az emberi tevékenységnek. Egy termelési folyamat extrópia mérlege

in = termék + hulladék + s ,

alakban írható fel. A termék hulladék felbontás gazdasági. A hulladék léte csak azt jelenti, hogy a felhasználható extrópiát nem használjuk fel, "mert nem gazdaságos".