Meg nem történt események a kvantummechanikában

Geszti Tamás

ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék,
I088 Budapest, Múzeum
krt. 6/8

e-mail: geszti@hercules.elte.hu

A kvantummechanikai állapot egy szuperpozició ágain, mintegy "párhuzamos világokban" fejlődik. A mérési folyamat ezek közül egyet túlélőnek nyilvánít, a többit lenullázza.

Megtörtént vagy nem, ami a vesztes ágakban történt? Erre a súlyos kérdésre nincs logikailag kényszerítő válasz. A "koppenhágai értelmezés" dogmatikus nemmel válaszol; ez erős többségi véleménynek tekinthető, de újabban polgárjogot nyerni látszik az óvatos kételkedés is.

A fenti kérdés olyan látványos és paradox jelenségekben mutatja fel kettős arcát, mint a "kölcsönhatásmentes mérés" és a "roncsolásmentes detektálás" (quantum non-demolition). Ezek nem csak a kvantumelmélet filozófiájáról késztetnek kellemes gondolkodásra, hanem részei az információkezelés alakuló kvantumos eszköztárának is.