Termodinamika tanítása

aErdei Alex, bMartinás Katalin

aFerencvárosi Alternatív Iskola
bELTE Atomfizikai Tsz, 1088, Budapest, Puskin u. 5-7

A termodinamika a természeti folyamatok irreverzibilitását a II. főtételben az entrópia növekedéssel fogalmazza meg.

A megértését nehezítő akadályok

1. A reverzibilis - kvázisztatikus folyamat fogalma

2. Az entrópia bevezetése nehezen tanítható:

3. Az entrópiának csak a statisztikus értelmezésben van szemléletes jelentése.

4. Az entrópia számértéke csak néhány triviális esetben határozható meg.

5. Az entrópia számértéke nem ad információt a rendszer állapotáról. (Például ha egy rendszer entrópiája 10 kJ/K, akkor ez lehet egy kicsiny egyensúlyi rendszer, vagy egy nagy erősen nemegyensúlyi rendszer.

6. Az entrópia növekedése csak zártrendszerben teljesül szigorúan, nyílt rendszereknél csak a sokkal kisebb heurisztikus erejű entrópia termelés pozitivitása érvényes.

Extrópia

Extrópia az egyensúlyi és aktuális entrópia érték különbsége. Ez az egyensúlytól való távolságot méri. Egyensúlyi határfeltételek mellett egy rendszer olyan állapothoz tart, amelyet a rendszer és a környezet paraméterei egyértelműen meghatároznak. A végső egyensúlyi állapot entrópiája (So) jól definiált.

Izolált rendszerben So = So(X), a végső egyensúlyi állapotot az izolált rendszer extenzívjei egyértelműen meghatározzák. Az egyensúlyi és aktuális entrópia különbsége

= So - a Sa = i a (Yio - Yai) Xai,

ahol az a index az alrendszereket jelöli, Xi az extenzív, Yi az intenzív paraméter, a o index az egyensúlyi értékre utal. = 0 egyensúlyi állapotban, és =< 0 izolált rendszerben.

Állandó környezetben lévő nyílt rendszer esetén Yioa környezet intenzív értékét jelöli. Ekkor az entrópia nőhet és csökkenhet is, de az extrópia csak csökkenhet, mivel

= So - S = (Yio - Yi)Xi,

S a rendszer és a környezet együttes entrópiáját jelöli, míg Yio a környezeti intenzív. Az extrópia mérlegegyenlete: d/dt = J - , ahol = o + ok, ok a rendszer és a környezet közötti kiegyenlítődési folyamatok entrópia termelése. J más, nemegyensúlyi rendszerből jövő extrópia áram, és Jout > Jin. Transzport esetén mindig csökken az extrópia.

Az extrópia mindig csökken. Egy rendszer extrópiája csak úgy nőhet, hogy egy másik nemegyensúlyi rendszertől extrópiát kap, de a teljes extrópia ekkor is csökken. Minden természetes folyamat csökkenti az extrópiát. Az Univerzum extrópiája azonban nem csökken, a tágulás folyamatosan extrópiát termel.

Tematika vázlat

1. Természetes folyamat, egyensúlyi állapot

2. Nyomás definiálás: Természetes folyamatban: (po - p) V =< 0.

po a külső nyomás, V a térfogat.

3. Hő, hőmérséklet: (t - to)dQ =< 0.

I. főtétel: dQ = dE + pdV

Ebből az abszolút hőmérsékleti skála létezésének feltételezésével

d = (1/To - 1/T)dE + (po/To - p/T)dV

4. d létezésének bizonyitása: Az irreverzibilitás teljes rendezést jelent.

5. általános alakja: a végső egyensúlyi állapotban eltűnő mennyiség és a hozzájuk tartozó extenzívek szorzatainak összege.

6. Például egy puskagolyó extrópiája:

= (1/To - 1/T)E + mv2/2To + mgh/To

Az extrópia bevezetésével a bevezetőben felsorolt problémák kiküszöbölhetők:

Hivatkozások

[1] Martinás Katalin: A fenntartható fejlődés termodinamikája, Fizikai Szemle, 1996.