Természettudomány a valóság megismerésében

Berényi Dénes

MTA Atommagkutató Intézete (ATOMKI)
Debrecen, Pf. 51. 4001

Az ember a legrégibb korokban is nemcsak egyszerűen meg akart élni, hanem ezen túlmenően is érdeklődött a körülötte lévő világ jelenségei iránt. Ezért az emberiség története folyamán minden kultúra igyekezett feleletet adni olyan alapvető kérdésekre, mint az anyag mibenléte és végső szerkezete, vagy a körülöttünk lévő világ eredete és felépítése.

A modern tudomány a XVI. században egyszerű jelenségek vizsgálatával kezdődött (a lengő inga, a guruló golyó stb.), de ezeket nemcsak úgy általában vizsgálta, hanem pontos megfigyelésekkel kísérletekkel és mérésekkel. Minden természettudományos ismeretünk a természetről ez utóbbiakon alapul. A természettudomány legfontosabb jellemzői pedig objektivitás, kritika, és nyíltság.

A jelenségeknek ez a megközelítése megmutatta a valóság mélységét és gazdagságát és a jelenségek felületétől elvezetett bennünket a mélyebb valósághoz. Mindez jelentős hozzájárulást ad az ember kultúrájához: az ősrobbanás, az atomi és szubatomi világ megismerése, kapcsolat a világmindenség és a szubatomi folyamatok között, a molekuláris genetika stb. az előbbinek szerves részei.

Szem előtt kell azonban tartanunk, hogy a tudományos módszer nem egyetlen a valóság megismerésében. A művészet és a vallás ettől különböző utak és a tudománynak nem szabad alábecsülni ezeket. A tudomány nem bölcsek köve. Ugyanakkor a művészet és a tudomány bizonyos értelemben közös gyökerekkel rendelkezik: mindkettőben nagyon fontos szerepe van az intuíciónak és a fantáziának is. A tudomány nagyban hozzájárult a technika és civilizáció kifejlődéséhez, mai életünk ez utóbbiak nélkül elképzelhetetlen és rohamos fejlődésük a tudomány haladásán alapul. Nem kétséges azonban, hogy az emberiség és az emberi kultúra sokkal szegényebb lenne tudomány nélkül.