Regály Zsolt - Óriásbolygó-magok migrációs csapdája akkréciós dead zone határon

Bolygókeletkezési elméletek szerint a por-gáz korongba még beágyazódott, ~10 földtömegű óriásbolygók magjait a központi csillag a korong eltűnése előtt elnyeli, azok gyors migrációja következtében. Korábbi vizsgálatok szerint az ún. akkréciós "dead zone" határon a viszkozitás nagy mértékben lecsökken, melynek hatására ott a koronganyag felgyülemlik, és ún. migrációs csapdát hoz létre, orvosolva a fentebb említett elméleti problémát. Előadásomban a 10 földtömegű óriásbolygó-magok a korong dead zone külső határain történő migrációjával kapcsolatos vizsgálataim eredményeit mutatom be. Kétdimenziós hidrodinamikai szimulációim szerint a migrációs csapdák, a korábban elfogadott elmélettel ellentétben, csak bizonyos esetekben hatékonyak. Ennek következtében, bár a dead zone határok az amúgy lassú bolygómagakkréciós keletkezési folyamatokat a kívánt mértékben felgyorsíthatják, mégsem úgy működnek, mint azt korábban gondoltuk. A bolygómagok csak akkor fogódnak be, ha a dead zone határon a viszkozitáscsökkenés olyan kis tartományban történik, hogy ennek hatására nagyskálájú örvényképződés indul meg. Eredményeim alapján azt állíthatjuk, hogy az óriásbolygó-magok migrációja nem vizsgálható egydimenziós megközelítésben, mert a nem körszimmetrikus anyagfelhalmozódás és az alacsony viszkozitás miatt olyan folyamatok történnek (részleges gap-nyitás, nagyskálás örvényképződés, amely a rendszer tömegközéppontjának eltolódását okozza), amelyek figyelembevételéhez minimálisan kétdimenziós szimulációk szükségesek. 
További részletek találhatók a honlapomon: http://www.konkoly.hu/staff/regaly/research/plaet_trapping.html

2013.05.30. 14:00
Címke: