Regály Zsolt - Óriásbolygók örvények keltette migrációs csapdában - Egy új bolygókeletkezési elmélet kapujában

2013. október 3.
MTA CSFK CSI Előadóterme 1121 Budapest, Konkoly T. M. út 15-17.
Korábbi vizsgálataink során feltártuk, hogy a protoplanetáris korongok akkréciósan inaktív zónájának határán kialakuló örvények egyfajta migrációs csapdát hoznak létre a ~10 földtömegű fiatal óriásbolygómagok számára. Előadásomban bemutatom, hogy a csapda hatékonysága hogyan függ a korongmodell fizikai paramétereinek megválasztásától. Eredményeink alapján azt állíthatjuk, hogy az örvények, bár nem állítják meg a bolygómagok csillag felé irányuló migrációját, lényegesen lelassítják azt.

Címke: 

Barna Imre - Koherens kontroll héliumatomon illetve dobozpotenciálon

2013. szeptember 24.
Előadásomban összefoglalom koherens kontrolra vonatkozó munkáimat amely során első esetben a hélium atom egy nemrezonáns kétfoton-gerjesztését 1s1s __> 1s3s
vizsgáltam úgy, hogy a kezdetben  Gauss eloszlású lézerimpulzust fázismoduláltam a genetikai algoritmus segitségével.

Címke: 

Jánosi Imre Miklós - Nagyskálájú áramlások modellezése a Kármán laborban: a mérsékelt égövi időjárástól az Atlanti óceáni áramlatokig

2013. szeptember 19.
Az utóbbi évek érdekes kutatási projektjeiből röviden bemutatnék három olyat, amelyekből sikeres publikációk születtek, és a szűkebb területen kedvező a fogadtatásuk. Az első a klasszikus Fultz-Hide kísérlet (termikusan hajtott turbulens áramlások forgó rendszerben) helyi változatában egy olyan mérés, amely a napi időjárás változások statisztikai tulajdonságainak megértését is elősegíti.

Címke: 

Dr. Horváth Ákos - A napenergia modern felhasználási lehetőségei és azok megtérülése

2013. szeptember 18.
Új helyszín: Zsolnay Negyed - Panoráma terem

Napjainkban a környezettudatos technológiák elterjedésével és az
anyagtudomány új lehetőségeinek birtokában a napenergia felhasználása
egyre sokrétűbb és egyre nagyobb fontosságot kap. Az előadásban áttekintjük,
hogy az energia hogyan alakul át az egyes berendezésekben és a piacon
elérhető néhány átlagos megoldás milyen megtérüléshez vezet.

Címke: 

Pages