Varró Sándor - Haar Alfréd fizikai matematikája

2014. május 06
MTA Wigner FK SZFI, I. épület
Előadásunkban kiemeljük a Haar–féle ortogonális függvényrendszert (Haar–wavelet,1909) , a több-dimenziós variációszámításban elért eredményeket (Haar–lemma,1922) , valamint az invariáns mérték megkonstruálását lokálisan kompakt topológikus csoportokon (Haar–mérték, 1932) .

Címke: 

Rakyta Péter - Topologikus szigetelők a többszörös szóráselmélet szemüvegén keresztül látva

2014. aprilis 7.
ELTE Eszaki Tomb, 5.128-as terem (1117 Budapest, Pazmany Peter setany 1/A)
A KKR (Korringa-Kohn-Rostoka) közelítés a szilárd anyagok sávszerkezetének számolása során terjedt el. Az eljárás során a muffin-tin potenciálokkal reprezentált kristályos anyag Green-függvényét határozzuk meg a többszörös szórás módszerével.

Címke: 

Dobos László - A BICEP-2 mérésről: hagyott-e az ősrobbanás gravitációs lábnyomot?

2014. április 8.
ELTE TTK északi épület
A Harvard kutatócsoportjának két héttel ezelőtti bejelentése szerint sikerült kimutatni az ősi Univerzumban terjedő gravitációs hullámok nyomát a kozmikus háttérsugárzás polarizációs mintázatában. Az előadáson elmesélem, hogy mi is pontosan a háttérsugárzás polarizációjának mintázata, azt hogyan lehet mérni, és ezt milyen műszerrel tették.

Címke: 

Szalai Tamás - Rejtélyes csillagrobbanások - a szupernóvák homogenitása és változatossága

2014. április 10.
MTA CSFK CSI Előadóterme, 1121 Budapest, Konkoly T. M. út 15-17.
A különböző égboltfelmérő és tranzienskereső programoknak köszönhetően a kozmikus csillagrobbanásokat is egyre kiterjedtebben lehet monitorozni. Úgy tűnik, a felfedezett szupernóvák számának növekedésével párhuzamosan ezen objektumok diverzitása is egyre nagyobb mértékűvé válik.

Címke: 

Czirók András - Sejtáramlások az érhálózatok kialakulása során

2014. április 3.
ELTE Pázmány Péter s. 1/A
Mivel a genetikai állomány nem egy tervrajzhoz hasonlóan kódolja az élőlények felépítését, a biológiai formák és funkciók a szövetek molekuláris és sejtes összetevőinek kölcsönhatásaiból, egyfajta önszerveződéssel alakulnak ki. Az önszervező mintázatképződés egyik legjobb példája az érhálózat, amit mozgékony endotél (az érfal belső borítását adó) sejtek alakítanak ki.

Címke: 

Oldalak