vákuumtechnika TANFOLYAM

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazások Szakcsoportja újra meghirdeti eddig négyszer sikeresen megrendezett tanfolyamát, amelyhez most külön időpontban megtartandó laboratóriumi gyakorlatot is ajánl.

Elméleti oktatás: 2015. február 16 – 20. (5 nap), ATOMKI, Debrecen, Bem tér 18/C

Laboratóriumi gyakorlat: 2015. február 20. után kezdődően (3 nap), ATOMKI, Bem tér 18/C

Többek kérésére a 2014. októberi időpont helyett ajánljuk a 2015. februári időpontot.

A tanfolyamok tematikája: a csatolt melléklet tartalmazza.

Célközönsége: vákuummal kapcsolatos munkaterületen dolgozó szakmunkás, technikus, mérnök, kutató, diák.

A laboratóriumi gyakorlaton való részvétel előfeltétele: az ELFT elméleti képzést nyújtó Vákuumtechnika Tanfolyamán való előzetes részvétel (most vagy korábban), illetve ezzel egyenértékű előképzettség más oktatás keretén belül (kérjük megnevezni ezt az oktatást).

A tanfolyamok időtartama: 30 tanítási óra (30x45 perc).

A laboratóriumi oktatás esetében: 2015. február 20. után kezdődően 3 napos turnusokban. Egyszerre minimum 6, maximum 10 fő vehet részt a gyakorlaton 2 csoportra osztva. Ebből adódóan a jelentkezők számától függően az érdekeltekkel egyeztetve osztjuk be az egyes oktatási turnusokat.

Oktatók:

Dr. Bohátka Sándor, ny. tudományos főmunkatárs, ATOMKI

Dr. Langer Gábor, ny. tudományos főmunkatárs, DE Szilárdtest Fizika Tanszék

A tanfolyamok díja mindkét esetben tanfolyamonként: 95 000,- Ft + ÁFA / 30 tanóra.

A díj tartalmazza a tananyagot írásos formában is és a szünetekben üdítőt, süteményt, de nem tartalmaz utazási, szállás- és étkezési költségeket.

A tanfolyam anyagának eredményes elsajátításáról a résztvevők tanúsítványt kapnak. A tanfolyam során a résztvevők lehetőséget kapnak gyakorlati feladataik elővezetésére is.

A tanfolyamok megtartásának feltétele:

- elméleti oktatás: legalább 10 fő jelentkezése,

- laboratóriumi gyakorlat: legalább 6 fő jelentkezése.

Megrendelő saját telephelyére kihelyezett oktatás: hasonló feltételekkel (plusz a kiszállással járó költségek) – személyes egyeztetéssel.

Jelentkezését legkésőbb 2015. január 9-ig várjuk (de mielőbbi válasza megkönnyíti a szervezést) elektronikus levélben vagy postai úton az alábbi adatokkal:

a jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma; munkahelyének neve, címe, postacíme.

A jelentkezések beérkezése után a jelentkezőket értesítjük, hogy a jelentkezések száma elérte-e a megtartáshoz szükséges küszöböt, és ellátjuk a további információkkal.

Határidők:

- Jelentkezés: 2015. január 9.

- Jelentkezések visszaigazolása a szervezőktől: 2015. január 16.

- Az ELFT számlát küld a résztvevőnek: 2015. január 30.

- Részvételi díj befizetése az ELFT számlájára: 2015. február 6.

A gyakorlatnál a számlázási és befizetési határidők a gyakorlat későbbi időpontjához igazodnak.

A jelentkezések beküldendők: Bohátka Sándor részére e-mail-en (bohatka@atomki.hu) vagy postán (ATOMKI, 4026 Debrecen, Bem tér 18/C).

Debrecen, 2014. október 14.

                                                                                              Bohátka Sándor

                                                                                  Eötvös Loránd Fizikai Társulat

           Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazások Szakcsoport

A vákuumtechnikai tanfolyam elméleti oktatásának tematikája

1. A gázok kinetikus elméletének alapjai

- Ideális gáz modellje

- Sebességeloszlás

- Nyomás

- Részecskefluxus sűrűség az edény falán, gázszállítás

- Energia

- Közepes szabad úthossz, ütközések

2. Transzport jelenségek gázokban

            - Diffúzió

- Belső súrlódás

- Hővezetés

3. Gázok áramlása

- Áramlási tartományok

- Gázáram, szivattyúzó képesség (gázszállítás)

- Csővezetékek áramlási ellenállása, vezetőképessége

- Szivattyú eredő és effektív szívósebessége

- Áramlás kis, vékony falvastagságú nyíláson át

- Molekuláris áramlás nagy vékony nyíláson át

- Áramlás csövekben,

- Recipiens leszívási ideje

4. Gázok és kondenzált anyagok kölcsönhatása

- A vákuumedény gázainak lehetséges forrásai

- Gőzök, párolgás, kondenzáció

- Szorpció és deszorpció

- Gázdiffúzió a szerkezeti anyagok falából

- Permeáció

- Gyakorlatias megjegyzések a gázforrásokról

5. Vákuummérők (össznyomásmérők)

- Mechanikus vákuummérők

- Viszkozitáson alapuló vákuummérő

- Folyadékos vákuummérők

- Hővezetéses vákuummérők

- Ionizációs vákuummérők

- Vákuummérők hitelesítése

6. Parciálisnyomás-mérők (tömegspektrométerek)

- Típusainak rövid áttekintése

- Maradékgáz analízis

7. A lyukkeresés módszerei, eszközei és gyakorlata

8. Szivattyúk (különös tekintettel az olajkenéses és száraz szivattyúk megkülönböztetésére)

- Ürítéses szivattyúk

- Alternáló szivattyúk

- Forgó ürítéses szivattyúk

- Hajtóközeges szivattyúk

- Molekuláris szivattyúk

- Szorpciós szivattyúk

- Krioszivattyúk

9. Technikai ismeretek

- Vákuumtechnikai anyagok

- Kötések, tömítések, átvezetők

- Alkatrészek, elemek

10. Vákuumrendszerek

- Példák különböző nyomástartományokra készült vákuumrendszerek felépítésére

- Működtetési tapasztalatok, tanácsok

11. Tisztítás

12. Példák számítási feladatok megoldására

Az elméleti alapok röviden, a gyakorlatban alapvető ismeretek részletesebben kerülnek tárgyalásra, az oktatás időtartama: 30 x 45 perc, 5 napra elosztva.

 

 

A vákuumtechnikai tanfolyam laboratóriumi gyakorlatának tematikája

 

1.      Diffúziós szivattyú alkatrészeinek megismerése és a szivattyú összeszerelése 

2.      Pirani vákuummérő megismerése, beállítása, működtetése  

3.      Diffúziós szivattyús nagyvákuum-rendszer üzemeltetése 

(Bekapcsolási, üzemeltetési, kikapcsolási feltételek és jelenségek, üzemeltetés, szívósebesség mérése, gázleadás és kigázosodás megfigyelése tömegspektrométerrel.)

4.      Rotációs szivattyú vízzel szennyezett olajának megtisztítása gázballaszt üzemmódban, ellenőrzése nyomásméréssel. 

5.      Átvezetők, zsilipek, szelepek szerkezetének és működésének megismerése. 

6.      Turbómolekuláris szivattyúval szívott nagyvákuum-rendszer üzemeltetése.

7.      Maradékgáz-mérés kvadrupól tömegspektrométerrel (KTS).

(A KTS megismerése, érzékenységének és a mérhető legkisebb parciális nyomásnak a meghatározása, maradékgáz-elemzés.)

8.       Lyukkeresés Pirani vákuummérővel, ionizációs vákuummérővel és tömegspektrométerrel.

9.      Egy vákuumrendszer egyik elemének megtisztítása mosással. 

10.  Egy vákuumrendszer megtervezése és összeállítása megadott követelmények alapján, vákuumtechnikai gyártó cégek katalógusainak felhasználásával

(Számítások, összeállítási rajz, alkatrészlista, árkalkuláció készítése.)

11.  Csigavonalas (scroll) szivattyú tisztítása.

12.  Nyomásmérés egy forgólapátos szivattyúval szívott cső két végén különböző gázbeömléseknél; az áramlás jellegének meghatározása és a cső vezetőképességének kiszámítása a mért nyomásokon.

13.  Számítási feladat megoldása.

 

Az oktatás időtartama: 30 x 45 perc, 3 napra elosztva.