FELHÍVÁS

Gyakorlati vákuumtechnika TANFOLYAM-ra

IUVSTA Technical Short Course in Hungary II.

2009. április 20 – 24, ATOMKI, Debrecen, Bem tér 18/C

 

A 2006. októberében szervezett vákuumtechnikai tanfolyam sikerén felbuzdulva az Eötvös Loránd Fizikai Társulat újra meghirdeti magyar nyelvű tanfolyamát azonos tartalommal.

A tanfolyam tematikája: a csatolt melléklet tartalmazza, időtartama 32 óra. Az előadásokat laboratóriumi demonstrációk egészítik ki. A tanfolyam hallgatói az 1 – 12. fejezet anyagát tankönyv formájában, a 13. fejezetét a kivetített anyag másolata formájában megkapják.

A tanfolyam célközönsége: bármely, vákuummal kapcsolatos munkaterületen dolgozó technikus, diák, végzett mérnök, kutató.

A tanfolyam időpontja: 2009. április 20 – 24. (hétfő déltől péntek délig).

A tanfolyamot legalább 15 fő jelentkezése esetén tartjuk meg.

A mostani tanfolyamhoz pályázat útján elnyertük a IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technique and Application) támogatását. Ez a IUVSTA támogatás a résztvevők szállás- és útiköltségéhez való jelentős hozzájárulást jelent.

A tanfolyam díja: 35 000,- Ft + ÁFA, diákoknak: 25 000,- Ft + ÁFA

 

Kérem, előzetes jelentkezési szándékát jelezze az alábbi adatok visszaküldésével sürgősen,

de legkésőbb 2009. febr. 28-ig.

Részt veszek a Gyakorlati Vákuumtechnika Tanfolyamon:

A jelentkező

             neve:

             munkahelyének neve:

                  címe:

                  postacíme:

             e-mail címe:

             telefonszáma:

 

Támogatást kérek útiköltségre: kb. ……….… Ft értékben (csak vonat- vagy buszjegy számolható el, a saját nevére szóló számla ellenében),

                                  szállásra: igen, nem (a nem kívánt válasz törlendő).

A jelentkezések beérkezése után a jelentkezőket értesítjük, hogy a jelentkezések száma elérte-e a megtartáshoz szükséges küszöböt.

A tanfolyam díját csak a kiértesítés után kérjük befizetni az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (1027 Budapest, Fő u. 68.) Kereskedelmi és Hitelbank RT.-nél vezetett 10200830-32310274-00000000 számú számlájára „vákuumtechnikai tanfolyam” megjelöléssel.

Határidők:

Jelentkezés: 2009. február 28.

Jelentkezések visszaigazolása a szervezőktől: 2009. március 7.

Részvételi díjak befizetése az ELFT számlájára: 2009. április 1.

Az előzetes jelentkezés beküldendő: Bohátka Sándor részére e-mail-en (bohatka@atomki.hu) vagy postán (ATOMKI, 4026 Debrecen, Bem tér 18/C).

Debrecen, 2008. december 10.

                                                                                              Bohátka Sándor

                                                                                  Eötvös Loránd Fizikai Társulat

     Vákuumfizikai, -technológiai és Alkalmazások Szakcsoport elnöke

A tanfolyam tematikája

 

1. A gázok kinetikus elméletének alapjai

- Ideális gáz modellje

- Sebességeloszlás

- Nyomás

- Részecskefluxus sűrűség az edény falán, gázszállítás

- Energia

- Közepes szabad úthossz, ütközések

2. Transzport jelenségek gázokban

            - Diffúzió

- Belső súrlódás

- Hővezetés

3. Gázok áramlása

- Áramlási tartományok

- Gázáram, szivattyúzó képesség (gázszállítás)

- Csővezetékek áramlási ellenállása, vezetőképessége

- Szivattyú eredő és effektív szívósebessége

- Áramlás kis, vékony falvastagságú nyíláson át

- Molekuláris áramlás nagy vékony nyíláson át

- Áramlás csövekben,

- Recipiens leszívási ideje

4. Gázok és kondenzált anyagok kölcsönhatása

- A vákuumedény gázainak lehetséges forrásai

- Gőzök, párolgás, kondenzáció

- Szorpció és deszorpció

- Gázdiffúzió a szerkezeti anyagok falából

- Permeáció

- Gyakorlatias megjegyzések a gázforrásokról

5. Vákuummérők (össznyomásmérők)

- Mechanikus vákuummérők

- Viszkozitáson alapuló vákuummérő

- Folyadékos vákuummérők

- Hővezetéses vákuummérők

- Ionizációs vákuummérők

- Vákuummérők hitelesítése

6. Parciálisnyomás-mérők (tömegspektrométerek)

- Típusainak rövid áttekintése

- Maradékgáz analízis

7. A lyukkeresés módszerei, eszközei és gyakorlata

8. Szivattyúk (különös tekintettel az olajkenéses és száraz szivattyúk megkülönböztetésére)

- Ürítéses szivattyúk

- Alternáló szivattyúk

- Forgó ürítéses szivattyúk

- Hajtóközeges szivattyúk

- Molekuláris szivattyúk

- Szorpciós szivattyúk

- Krioszivattyúk

9. Technikai ismeretek

- Vákuumtechnikai anyagok

- Kötések, tömítések, átvezetők

- Alkatrészek, elemek

10. Vákuumrendszerek

- Példák különböző nyomástartományokra készült vákuumrendszerek felépítésére

- Működtetési tapasztalatok, tanácsok

11. Tisztítás

12. Példák számítási feladatok megoldására

 

 

13. Vékonyrétegek

- Előállítási technikák

- Fizikai gőzöléses lecsapatás (párologtatás, porlasztás, lézer abláció, MBE)

- Kémiai módszerek

- Vékonyrétegek képződése és szerkezete

- Vékonyrétegek mechanikai, elektromos, mágneses és optikai tulajdonságai

- Szilárd felületek és vékonyrétegek jellemzése (főként elektron- és ionnyalábbal)

vékonyréteg vastagságának mérése; elektronmikroszkópia – SEM, TEM; elektronspektroszkópia – XPS, UPS, AES; reflexiós elektron energia veszteség spektroszkópia – REELS; rugalmas csúcs elektron spektroszkópia – EPES; szekunder ion/semleges tömegspektrometria – SIMS, SNMS; söpretéses alagút-mikroszkópia – STM; röntgen-diffrakció; Rutherford-visszaszórásos spektrometria – RBS; Rugalmas visszalökéses spektrometria – ERS; Közepes energiájú ionszóródás – MEIS; ionszórásos spektroszkópia – ISS

14. Laboratóriumi gyakorlat

- Nagy- és ultranagy-vákuum szivattyúk, alkatrészek és rendszerek, tömegspektrométerek, elektronspektrométerek, magnetron porlasztásos vékonyréteg-előállító berendezés, SIMS, SNMS, TEM, STM és röntgen-diffrakciós berendezés bemutatása

- Lyukkeresés Pirani és ionizációs vákuummérővel, tömegspektrométerrel

Az elméleti alapok röviden, a termelésben és laboratóriumi gyakorlatban alapvető ismeretek részletesebben kerülnek tárgyalásra, az oktatás időtartama: 32 óra.

Oktatók:

Dr. Bohátka Sándor, tudományos főmunkatárs, ATOMKI (1-12. és 14. fejezet)

Dr. Langer Gábor, tudományos főmunkatárs, DE Szilárdtest Fizika Tanszék (13, 14. fejezet)

Dr. Varga Dezső, tudományos főmunkatárs, ATOMKI (13, 14. fejezet)