Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportjának megalakulása

 

 

 

A röntgen sugárzás orvosi alkalmazása terén a paciensek és a vizsgálatot végző orvosok, ápoló személyzet sugárvédelme érdekében a múlt század húszas éveitől számos, nemzetközi elismerést érdemlő hazai berendezés született. A rádium biztonságos gyógyászati alkalmazására is egy sor eszközt fejlesztettek ki hazai kutatók.

 

1954-ben érkezett hazánkba az első mesterséges radioaktív izotóp, gyorsítók épültek, 1959-ben üzembe helyezték a kutatóreaktort, nem sokkal később beindult a hazai izotópgyártás. A mesterséges radioaktív izotópok és az ionizáló sugárzások orvosi, ipari, mezőgazdasági és tudományos célú alkalmazása széles körben elterjedt hazánkban. Ennek kapcsán egy sor merőben új sugárvédelmi probléma merült fel, melyek csak fizikusok, vegyészek, mérnökök, orvosok összefogásával oldható meg. A sugárvédelem ezen interdiszciplináris jellege miatt szükség volt egy fórumra, ahol a sugárvédelemmel foglalkozó különböző szakemberek kicserélhették tapasztalataikat, megteremthették a közös szakmai nyelvet.

 

1961 őszén Bozóky László és Fehér István mintegy nyolcvan, sugárzással foglalkozó, szakember nyilatkozatát összegyűjtve az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnökségéhez fordult szakcsoport alakítási kérelmével. Az elnökség félve a társulati tevékenység szétforgácsolódásától egy ideig vonakodott a hozzájárulást megadni. Végül 1962 januárjában az elnökség elfogadta a szakcsoport alakítási kérelmet, a következő célkitűzéssel: a sugárvédelemmel foglalkozó, vagy a sugárvédelmet mindennapos munkájában alkalmazó magyar szakemberek társulatba tömörítése, az ionizáló sugárzás és az atomenergia biztonságos felhasználása érdekében.

 

Az alakuló ülés 1962. március 26-án volt.

 

 

                                                                           Dr. Fehér István

                                                                           tiszteletbeli elnök