Hirdetőtábla

ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport


XLII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam

Hajdúszoboszló, 2017. április 25-27. (kedd-csütörtök)

 

 

Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja ebben az évben április 25-27. között rendezi meg a XLII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamot Hajdúszoboszlón, a Hunguest Hotel Béke (http://www.hotelbeke.hunguesthotels.hu) szállodában. A tanfolyam április 25-én ebéddel kezdődik és 27-én ebéddel ér véget.

 

A Szakcsoport vezetése felkéri a Szakcsoport tagjait és minden további hazai sugárvédelmi szakembert, hogy az elmúlt időszakban végzett munkájának eredményeit szóbeli vagy poszter előadás formájában ismertesse. A szerzőket kérjük, adják meg, hogy szóbeli vagy poszter, esetleg bármelyik formában kívánják az előadást megtartani. A programot összeállító munkacsoport szükség esetén át fogja sorolni az előadást.

 

A szerzők pályázhatnak a SOMOS Alapítvány által alapított Sugárvédelmi Nívódíjra. A SOMOS Alapítvány Kuratóriumának a döntése szerint az ösztöndíjak minimum 6 pályázó esetén kerülnek odaítélésre. A pályázati feltételekről a Pályázati felhívásban olvashatnak.

 

A tanfolyam idején kerül átadásra a Szakcsoport által alapított Sugárvédelmi Emlékérem. Kérjük minden tagtársunkat, hogy tegyék meg javaslataikat a Sugárvédelmi Emlékérem odaítélésére. Az eddig jutalmazottak névsora a honlapunkon található.

 

A Tanfolyam jelentkezési lapot és az Emlékérem odaítélésére tett javaslatokat az ELFT címére kérjük beküldeni (levelezési cím: Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 1092 Budapest, Ráday utca 18. Fsz/3., e-mail: elft@elft.hu) 2017. március 15-ig.

 

Az előadások kivonatait, elektronikus formában az ELFT címére, vagy e-mail-en Fehér Ákosnak, a hszob2017@oah.hu címre kérjük beküldeni.

Beküldési határidő: 2017. március 15. 2017. március 24-ig meghosszabbítva!

 

(A hosszabbítás a Nívódíj pályázatokra nem vonatkozik, a Nívódíjra való jelentkezés 2017. március 15-én lezárult.)

 

A Nívódíj pályázóktól is kérünk előadás kivonatot 2017. március 15-ig, mert a programot így tudjuk időben összeállítani. A Nívódíj pályázatok kivonataira kérjük ráírni, hogy „Nívódíj pályázat”, valamint ezeket Dr. Solymosi József e-mail címére (jozsef.solymosi@somos.hu) is kérjük elküldeni. A Nívódíj pályázatok teljes anyagát a jozsef.solymosi@somos.hu e-mail címre 2017. április 15-ig kell elküldeni.

 

1. körlevél

Ártájékoztató

Jelentkezési lap

Jelölőlap

Kivonat Abstract

Pályázati felhívás

 

 

 

 

Sugárvédelem

  

SUGARVÉDELEM on-line folyóirat lehetőséget biztosít magyar nyelven írt tanulmányok, szakcikkek rövid időn belül történő megjelentetésére. A cikkekhez mellékelni kell egy 50-100 szavas rezümét magyar és angol nyelven, és 4-5 kulcsszót, valamint a cím angol nyelvű fordítását. A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők addig máshol még magyarul meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek.

A cikket a folyóirat sablonjának megfelelő formátumban e-mail-ben kérjük beküldeni avincze@haea.gov.hu

 címre. A cikk sablon a folyóirat honlapjáról letölthető: Cikk sablon »

Az on-line folyóirat a jellegének megfelelő, közlésre alkalmas cikket, két anonim sugárvédelmi szakemberrel lektoráltatja. A cikkek leadási határideje folyamatos, megjelenés a sikeres lektorlást követően azonnal megtörténik! A folyóirat egyes számait az első cikk lektorálását követően azonnal megnyitjuk olvasásra, így a beérkezett cikkek rövid időn belül olvashatóvá vállnak (optimálsi esetben 5-7 hét). A megnyitott szám zárása a megfelelő számú cikk megjelenése után történik.

A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a Szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.

Minden kézirathoz mellékelni kell egy kitöltött "Kézirat benyújtási nyilatkozatot"-ot , amelyet a kézirattal kapcsolatos mindennemű levelezésért, valamint a szerzői korrektúráért felelős szerzőnek ("levelező szerző") kell aláírnia. A nyilatkozat letölthető: Nyilatkozat »


Fehér István a Szekesztőbizottság elnöke

 

2016