Hirdetőtábla

ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport


XLIV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam

Hajdúszoboszló, 2019. április 16-18. (kedd-csütörtök)

 

 

MÁSODIK KÖRLEVÉL

 

Köszönjük, hogy részt kíván venni a XLIV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamon. A tanfolyam programbizottsága által összeállított program a Szakcsoport honlapjáról letölthető (http://elftsv.hu/ a rendezvények menüpont alatt). Idén is számos pályázat érkezett a Sugárvédelmi Nívódíjra (5 fő)! Ebben az évben ismét lesz külön poszter szekció is és lesznek a kiállítók által szponzorált kávészünetek is!

 

A Szakcsoport Vezetőségválasztó Taggyűlését 2019. április 17-én 16:00-tól tartjuk. A Taggyűlésen kerül megválasztásra az új Elnök, Titkár és Vezetőség. Amennyiben a Taggyűlés nem határozatképes, 16:15-től a gyűlést megismételjük. A Taggyűlésen csak a Szakcsoport azon tagjai szavazhatnak, akik idén rendezték tagdíjukat.

 

A szóbeli előadások ideje 15 perc, amelyet 5 perc vita, megbeszélés követ. A Nívódíj pályázók esetén az előadások ideje 20 perc, amelyet 5 perc kérdés, hozzászólás követ. A plenáris előadások 30 percesek lesznek, amelyet 5 perc kérdés, hozzászólás követ. Kérjük, hogy az időkorlátot lehetőség szerint mindenki tartsa be.

 

A tanfolyamot Hajdúszoboszlón, a Hunguest Hotel Békében (4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10.) (http://www.hotelbeke.hunguesthotels.hu) rendezzük meg. A tanfolyam programja 2019. április 16-án 11:00-tól regisztrációval és ebéddel kezdődik. A továbbképzés hivatalos programját 13:00-kor az elnök nyitja meg köszöntő beszédével.

 

A szálloda mögött ingyenes, őrzött parkoló áll rendelkezésre. A Hajdúszoboszlóra induló vonatok menetrendje a http://www.mavcsoport.hu internetes oldalon tekinthető meg. A Vasútállomástól minden vonat érkezését követően autóbusz indul a Béke Szálló mellett található autóbusz pályaudvarra.

 

Az első étkezés április 16-án az ebéd, az utolsó április 18-án szintén az ebéd lesz. Az étkezések büfé jellegűek. A bankett április 17-én 20:00 órakor kezdődik az étteremben, ennek során szokásainkhoz híven a Sugárvédelmi Szakcsoport Emlékérmének és a Nívódíjak átadására kerül sor.

 

A hivatalos program tervezett befejezését jelentő zárszóra április 18-án 12:30-kor kerül sor.

 

Budapest, 2019. április 3.

 

Baráti üdvözlettel:

Vincze Árpád

a szervezőbizottság nevében

A Tanfolyam programja

 

 

 

 

 

 

Első Körlevél

 

 

Az ELFT Sugárvédelmi Szakcsoportja ebben az évben április 16-18. között rendezi meg a XLIV. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamot Hajdúszoboszlón, a Hunguest Hotel Béke (http://www.hotelbeke.hunguesthotels.hu) szállodában. A tanfolyam április 16-án ebéddel kezdődik és 18-án ebéddel ér véget.

 

A Szakcsoport vezetése felkéri a Szakcsoport tagjait és minden további hazai sugárvédelmi szakembert, hogy az elmúlt időszakban végzett munkájának eredményeit szóbeli vagy poszter előadás formájában ismertesse. A szerzőket kérjük, adják meg, hogy szóbeli vagy poszter, esetleg bármelyik formában kívánják az előadást megtartani. A programot összeállító munkacsoport szükség esetén át fogja sorolni az előadást.

 

A Szakcsoport Taggyűlését a tanfolyam idején, április 17-én délután tartjuk. A Taggyűlés új Vezetőséget, Elnököt és Titkárt választ. A választásokról és a jelölésről a Szakcsoport SZMSZ-e szerint megválasztott Jelölőbizottság hamarosan tájékoztatást küld.

 

A szerzők idén is pályázhatnak a SOMOS Alapítvány által alapított Sugárvédelmi Nívódíjra. A pályázati feltételekről a mellékelt Pályázati felhívásban olvashatnak. A tanfolyam idején kerül átadásra a Szakcsoport által alapított Sugárvédelmi Emlékérem. Kérjük minden tagtársunkat, hogy tegyék meg javaslataikat a Sugárvédelmi Emlékérem odaítélésére. Az eddig jutalmazottak névsora a honlapunkon található.

 

A Tanfolyamra a jelentkezési lapot és az Emlékérem odaítélésére tett javaslatokat az ELFT címére kérjük beküldeni (levelezési cím: Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 1092 Budapest, Ráday utca 18. fsz/3. e-mail: elft@elft.hu) 2019. március 18-ig.

 

Az előadások kivonatait elektronikus formában Fehér Ákosnak a hszob2019@oah.hu címre kérjük beküldeni. Beküldési határidő: 2019. március 18.

 

A Nívódíj pályázóktól is kérünk előadás kivonatot 2019. március 18-ig, mert a programot így tudjuk időben összeállítani. A Nívódíj pályázatok kivonataira kérjük ráírni, hogy „Sugárvédelmi Nívódíj 2019 pályázat”. A Nívódíj pályázatok teljes anyagát a mate.solymosi@somos.hu címre kérjük megküldeni. Beküldési határidő: 2019. március 25.

 

Első körlevél         Kivonat        Abstract      Jelölőlap Sugárvédelmi Emlékéremre        

 

Ártájékoztató és Jelentkezési lap

         

Pályázati felhívás Nívódíjra      Pályázati felhívás Nívódíjra angolul

 

 

Budapest, 2019. január 18.

 

 

          Baráti üdvözlettel:

          Vincze Árpád

          a szervezőbizottság nevében

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugárvédelem

  

A SUGARVÉDELEM on-line folyóirat lehetőséget biztosít magyar nyelven írt tanulmányok, szakcikkek rövid időn belül történő megjelentetésére. A cikkekhez mellékelni kell egy 50-100 szavas rezümét magyar és angol nyelven, és 4-5 kulcsszót, valamint a cím angol nyelvű fordítását. A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők addig máshol még magyarul meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek.

A cikket a folyóirat sablonjának megfelelő formátumban e-mail-ben kérjük beküldeni a vincze@haea.gov.hu címre. A cikk sablon a folyóirat honlapjáról letölthető: Cikk sablon »

Az on-line folyóirat a jellegének megfelelő, közlésre alkalmas cikket, két anonim sugárvédelmi szakemberrel lektoráltatja. A cikkek leadási határideje folyamatos, megjelenés a sikeres lektorlást követően azonnal megtörténik! A folyóirat egyes számait az első cikk lektorálását követően azonnal megnyitjuk olvasásra, így a beérkezett cikkek rövid időn belül olvashatóvá vállnak (optimálsi esetben 5-7 hét). A megnyitott szám zárása a megfelelő számú cikk megjelenése után történik.

A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a Szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.

Minden kézirathoz mellékelni kell egy kitöltött "Kézirat benyújtási nyilatkozatot"-ot , amelyet a kézirattal kapcsolatos mindennemű levelezésért, valamint a szerzői korrektúráért felelős szerzőnek ("levelező szerző") kell aláírnia. A nyilatkozat letölthető: Nyilatkozat »

 

Vincze Árpád főszerkesztő

 

2018