Hirdetőtábla

ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport


 

Értesítés

 

 

Olyan csend van így nélküled,

hogy szinte hallani,

amit még utoljára

akartál mondani.

(Váci Mihály)

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

 

Dr. Fehér István

 

okleveles vegyész, a fizikatudományok

kandidátusa, az MTA KFKI Atomenergia

Kutatóintézet

nyugalmazott főosztályvezetője

életének 86. évében,

2017. október 17-én tragikus hirtelenséggel

 elhunyt.

 

2017. november 3-án, 14:30-kor

római katolikus szertartás szerint

búcsúztatjuk

a Farkasréti Temető Makovecz termében.

 

Levélcím: Fehér Istvánné

1121 Budapest, Eötvös út 47-53. E. 1.

E-mail: akos.feher@t-online.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sugárvédelem

  

SUGARVÉDELEM on-line folyóirat lehetőséget biztosít magyar nyelven írt tanulmányok, szakcikkek rövid időn belül történő megjelentetésére. A cikkekhez mellékelni kell egy 50-100 szavas rezümét magyar és angol nyelven, és 4-5 kulcsszót, valamint a cím angol nyelvű fordítását. A megjelentetésre szánt cikkek csak a szerzők addig máshol még magyarul meg nem jelent, saját önálló (társszerzők esetében közös) írásműveik lehetnek.

A cikket a folyóirat sablonjának megfelelő formátumban e-mail-ben kérjük beküldeni a vincze@haea.gov.hu

 címre. A cikk sablon a folyóirat honlapjáról letölthető: Cikk sablon »

Az on-line folyóirat a jellegének megfelelő, közlésre alkalmas cikket, két anonim sugárvédelmi szakemberrel lektoráltatja. A cikkek leadási határideje folyamatos, megjelenés a sikeres lektorlást követően azonnal megtörténik! A folyóirat egyes számait az első cikk lektorálását követően azonnal megnyitjuk olvasásra, így a beérkezett cikkek rövid időn belül olvashatóvá vállnak (optimálsi esetben 5-7 hét). A megnyitott szám zárása a megfelelő számú cikk megjelenése után történik.

A megjelentetésre szánt írásművek csak nyílt (nem minősített) információkat és adatokat tartalmazhatnak. Ezek minősített voltát a Szerkesztőbizottság nem vizsgálja, ennek felelőssége a cikk szerzőjét terheli.

Minden kézirathoz mellékelni kell egy kitöltött "Kézirat benyújtási nyilatkozatot"-ot , amelyet a kézirattal kapcsolatos mindennemű levelezésért, valamint a szerzői korrektúráért felelős szerzőnek ("levelező szerző") kell aláírnia. A nyilatkozat letölthető: Nyilatkozat »


Fehér István a Szekesztőbizottság elnöke

 

2016