SZTE Fizika Napja 2013

Dátum: 2013. január 26.
Idén is mindenkit vár a Fizika Napja a Szegedi Tudományegyetemen! A programban a fizikai kutatások élvonalát képviselő, szegedi kötődésű témákról szóló előadások, folyamatosan működő, látványos, interaktív kísérletek és bemutatók, valamint laborlátogatások szerepelnek.

Címke: 

Wigner SZFKI Szeminárium - Reaktív kisülési plazmák a biomedika és nanotechnológia szolgálatában

Dátum: 2013. január 22.
Előadó: Kutasi Kinga
Wigner SZFKI Szeminárium KUTASI KINGA (MTA Wigner FK SZFKI). Reaktív kisülési plazmák a biomedika és nanotechnológia szolgálatában (Publikációs Díj előadás).

Címke: 

ELTE TTK Statisztikus Fizikai Szeminárium - Institute of Atmospheric Sciences and Climate (ISAC), CNR, Torino

Dátum: 2013. január 22.
Előadó: Professor Antonello Provenzale
Professor Antonello Provenzale Institute of Atmospheric Sciences and Climate (ISAC), CNR, Torino Mini-course on climate and fluid dynamics The mini-course is composed of four lectures, each of 2 hr + 1 hr appendix.

Címke: 

RMI Elméleti Osztály Szemináriuma - Rögös út a Higgs-bozon felfedezéséig

Dátum: 2013. január 18.
Előadó: Kunszt Zoltán
A Higgs-bozon legfrissebb státuszának rövid összefoglalója után az előadás áttekintést ad a Higgs-mechanizmus és a Higgs-bozon elméleti koncepciójának történeti kialakulásáról. Ezt követően a Higgs-bozon fenomenologia azon főbb lépéseinek áttekintése következik, amelyek az LHC gyorsitó, az ATLAS és CMS detektorok design paramétereinek meghatározásában döntő szerepet játszottak.

Címke: 

Atomki szeminárium - Kollektív gerjesztések atomokban, detektoranyagokban és biológiai mintákban

Dátum: 2013. január 17.
Előadó: Papp Tibor
Atomok ionizációját követő röntgensugárzás intenzitásviszonyai még a legszimplább méréseknél is nagyságrendekkel szórnak az irodalmi adatokban. Másrészt a méréstechnikailag legegyszerűbbmérés, a szögeloszlások eredménye egyértelműen mutatta, hogy az elméleti leírások sem megfelelőek. Ugyanazt a detektálási technikát alkalmazták a 17 keV-es neutrínó és a sötét anyag kutatásánál is, és értelmezésükhöz szükséges volt a félvezető detektorok működésének megértése. Bár ötven éve használják ezeket a detektorokat, működésüknél két energiaátadási csatornát vesznek figyelembe, amelyeknek együttes részesedése öt százalék. Célul tűztük ki a fennmaradó 95%-ot kitevő kollektív gerjesztés hatásának megismerését.

Címke: 

Egy kis esti fizika - A rész és a másik rész. Kvantumos párok távkapcsolatai

Dátum: 2013. január 17.
Előadó: Koniorczyk Mátyás
Az évad ötödik EGY KIS ESTI FIZIKA előadása. Kvantumos párok távkapcsolatai Két vagy több részecske viselkedése a kvantummechanika alapján sajátos összefüggéseket (korrelációkat) mutathat, ha a részecskék korábban kölcsönhatásban álltak – ezt már 1935 (Einstein, Podolsky és Rosen híres cikke) óta tudjuk. Noha kezdetben csak néhány tudományfilozófus és a téma iránt különösen érdeklődő fizikus tulajdonított nagyobb jelentőséget ennek a jelenségnek, az 1960-as években Bell munkássága megteremtette a kvantitatív vizsgálat lehetőségét, a kísérleti technológia fejlődése pedig a 90-es évektől kezdve az érdeklődés homlokterébe helyezte a problematikát.

Címke: 

A TIT Kossuth Klub - Kis ország - nagy tudomány

Dátum: 2013. január 16.
Előadó: Prof. Vesztergombi György
Kis ország - nagy tudomány 2012-ben ünnepeltük Magyarország CERN tagságának 20 éves évfordulóját, de még mindig hol halkabban, hol élesebben vetődik fel a kérdés, hogy egy ilyen kicsi és szegény ország miért vesztegeti a pénzt olyan luxuskutatásokra, mint a CERN. “Hány éhező gyereket lehetett volna jóllakatni a gazdag svájci intézetbe fizetett pénzből?” - hangzik a demagóg kérdés. Az előadás történelmi és gyakorlati példákon keresztül igyekszik választ adni erre a nem triviális kérdésre. Szélesebb kontextusba helyezve megpróbálja bemutatni mit sikerült és mit nem sikerült elérni a magyaroknak a CERN-ben.

Címke: 

Kísérletek, amiket látni kell című rendhagyó fizikaórára

Dátum: 2013. január 29.
Szeretettel várok minden diákot és tanár kollégát a Kísérletek, amiket látni kell című rendhagyó fizikaórára. A rendezvény a Műegyetem Fizikai Intézetének fizikus tehetséggondozó programjának záró eseménye, egy rendhagyó fizikaóra, amelyen a kísérleteké a fő szerep.

Címke: 

MTA CSFK CSI szemináriumi meghívó - The clumped winds of Hot, Luminous Stars and their True Mass-loss Rates

Dátum: 2013. január 17.
Előadó: Zsargó János
The high luminosities of massive stars drive strong stellar winds, through line scattering of the star's continuum radiation. This talk briefly reviews the dynamics of such line driving, and how the Line-Deshadowing Instability leads to a complicated density-structure (clumping) in the wind. I will also review how this clumping affects the interpretation of the observational diagnostics, like X-ray emission lines. I conclude the talk with a discussion on how we can use high-resolution X-ray observations to determine accurate mass-loss rates.

Címke: 

Oldalak